Sölvesborgs kommun

Delta i allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige i april

Bild

Skicka in en fråga som du vill ha svar på av politikerna på nästa kommunfullmäktige. Foto: Sölvesborgs kommun

På kommunfullmäktige den 29 april är det allmänhetens frågestund. Du som kommuninvånare har då möjlighet att ställa frågor om kommunal verksamhet till politikerna. Skicka in din fråga senast den 16 april.

Allmänhetens frågestund hålls två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Frågestunden är offentlig vilket innebär att alla är välkomna att närvara och lyssna till debatten.

På frågestunden har du möjlighet att lyfta en aktuell fråga och få höra politikernas syn på den.

Nästa gång allmänhetens frågestund äger rum är på kommunfullmäktige 29 april. Du behöver skicka in din fråga senast 16 april.

Det är kommunfullmäktiges presidie som på beredningen bestämmer vilka frågor som ska vara med på allmänhetens frågestund. Om inte din fråga väljs till den allmänna frågestunden så kommer berörd nämnd att besvara den motsvarande ett inkommande mejl.

Alla som vill kan skicka in frågor till allmänhetens frågestund, de enda kraven är att man inte får vara anonym eller ställa frågor kring enskilda myndighetsärenden.

Läs mer om allmänhetens frågestund och skicka in din fråga

Senast uppdaterad:

Skriv ut