Sölvesborgs kommun

Medborgarsamtal i Lörby och Djupekås

Bild

Drönarbild över Lörby. Foto: Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun har beslutat om att tillsätta 500 000 kr per år till ortsutveckling. Förra året bjöd vi därför in till medborgarsamtal i två områden i kommunen. Under 2024 startar vi upp i två nya områden, med start i Lörby och Djupekås under maj månad.

Förra året beslutade Sölvesborgs kommun om att tillsätta en medborgarbudget på 500 000 kr om året för ortsutveckling. Metoden vi använder för medborgarbudget är medborgarsamtal som främst är ett möte mellan politiker och medborgare med syfte att påverka utvecklingen i närområdet. Förhoppningen är att samtalen sedan resulterar i något praktiskt genomförbart som utvecklar närområdet och är till nytta för många.

Under 2023 startade vi upp arbetet med medborgarbudget i två områden i kommunen och där är processen snart framme vid röstning på de förslag som kommit in och godkänts.

Under 2024 fortsätter vi med två nya områden med start i slutet av maj då vi besöker Lörby och Djupekås med omnejd. Du som bor i området får en inbjudan hemskickad med post.

Kontakt

Kristina Höijer, verksamhetsutvecklare
kristina.hoijer@solvesborg.se
0456-81 61 03

Senast uppdaterad:

Skriv ut