Sölvesborgs kommun

Oljesanering fortsätter samtidigt som vi riktar blicken framåt

Bild

Nyhetsuppdatering: Marco Polo är i Polen. Hårt väder har påverkat saneringsarbetet under veckan, totalt har vi hittills plockat upp cirka 190 kubikmeter oljeblandat avfall. Sölvesborgs kommuns krisledningsnämnd har beslutat om en långsiktig organisation för oljesaneringen. Kustbevakningen har avslutat sin räddningsinsats men kommer fortsatt ha personal på plats som kan ta upp olja nära stränderna.

Lägesbild

Fartyget Marco Polo anlände till Polen förra lördagen.

Du som har drabbats av skador eller kostnader på grund av oljeutsläppet från Marco Polo uppmanas att kontakta rederiets försäkringsbolag GARD för information om hur du ska gå tillväga.

Saneringsarbetet från Hörvik upp till Norje kommer att pågå under en längre tidsperiod. För att säkerställa en hållbar organisation och hantering har krisledningsnämnden i veckan beslutat om en handlingsplan samt ny organisation för oljesanering.

Kustbevakningen har avslutat sin räddningstjänst kopplat till Marco Polo men kommer fortsätta ha personal och strandbekämpare på plats som kan ta upp olja nära stränderna.

Saneringsarbetet

Under veckan har vi haft arbetslag med cirka 30-40 personer igång i bland annat Spraglehall och Nisse Nabb. Väder och vind har fått styra saneringsarbetet under veckan, vilket innebär att det borde fått pausa och varit extra tungt i sin hantering.

Totalt har vi nu plockat upp cirka 190 kubikmeter oljeavfall. Oljeavfall är oljeblandad vätska som även kan bestå av vatten, sand och tång.

Arbetet med att sanera vår kustremsa från olja är ansträngande och tidskrävande och kommer pågå under lång tid framöver. Vi är tacksamma för alla som hjälper oss med detta och den förståelse övriga har.

Oljeskadade fåglar

·Katastrofhjälp Fåglar och Vilt meddelar att de strandnära fåglar som fanns i det drabbade området när utsläppen skedde till stor del är omhändertagna. Tyvärr är det just nu flyttperiod för många fåglar vilket gör att området fylls på med nya fåglar.

Vi får även rapporter om att lindrigt oljeskadade fåglar sprider sig mer och mer.

Vi vill fortsatt att du via vår e-tjänst rapporterar in om du ser oljeskadade fåglar utanför det redan kända oljedrabbade området.

Länk till e-tjänst för inrapportering av olja eller oljeskadade djur. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frivilliga

Vi har nu fått in cirka 900 namn på frivilliglistan som vill hjälpa till att sanera olja, tvätta fåglar och annat. Vi är tacksamma för ert engagemang, vi plockar in friviliga efterhand. Vi ber dig som ännu inte blivit kontaktad att ha tålamod. Arbetet kommer pågå under lång tid.

Samverkan

Vi fortsätter samverka och samarbeta med flera aktörer: Länsstyrelsen, Kustbevakningen och våra grannkommuner.

Övrigt

Presstelefon och pressförfrågningar

För att förbättra kommunikationen och tillgängligheten för media och pressmedlemmar har vi ett nytt förfarande vid presskontakter.

  • Presskontakt - För att mer effektivt hantera förfrågningar av media samt snabbt kunna ge korrekt information om situationen upprättar vi en dedikerad presstelefon som är tillgänglig på vardagar.
  • Platsbesök - Massmedia spelar en viktig roll för Sölvesborgs kommun. Genom sin rapportering hjälper de oss att ge allmänheten insyn i oljeutsläppets omfattning, dess konsekvenser och det saneringsarbete som kommer pågå under lång tid framöver.

    Därför ger vi media möjligheten att på förutbestämda dagar och tider besöka de oljedrabbade områdena för att rapportera om katastrofen. Detta ger media en unik möjlighet att få en förstahandsupplevelse och bättre förståelse av det pågående arbetet. Samtidigt som vi strävar efter att arbetet ska flyta smidigt och ostört under de övriga dagarna.

    Bokning sker via kontakt till presstelefon.

Samlad information för pressen

Senast uppdaterad:

Skriv ut