Sölvesborgs kommun

Enkät för Sölvesborgs föreningar gällande covid-19

En enkätundersökning riktad till föreningar i Sölvesborgs kommun, enkäten går att besvara under perioden 12 oktober – 31 oktober 2021.

Bakgrund

I början av året 2020 skickades det ut en enkät från fritid- och kulturkansliet till våra föreningar, gällande hur covid-19 påverkade verksamheten i föreningslivet. Frågorna som då ställdes gällde framför allt hur ni som förening påverkades ekonomiskt. Vi vill nu göra en bredare undersökning kring effekterna av covid-19 pandemin, och ber er därför att svara på vår nya enkätundersökning.

De svar vi får in kommer att utgöra en del av ett underlag till Fritid- och kulturavdelningen i hur vi kan försöka att stötta upp föreningslivet i kommunen framöver. Samt ge oss en individuell inblick i era behov. Det är därför viktigt för oss att er förening tar er tid och svarar på frågorna nedan. Tack för er medverkan!

Sista svarsdatum

Vi behöver få in ert svar senast den 31 oktober 2021.

EnkätTex. ordförande/styrelseledamot eller annat.

Vi vill att ni uppskattar en rimlig summa och specificerar de olika summorna med vilken typ av ekonomiskt bortfall det gäller. T.ex. arrangemang, cuper/läger, egna intäkter, hjälp vid andras arrangemang, sponsorintäkter.

Uppskattningsvis hur stor del av verksamhet har minskat till följd av covid-19 pandemin? * (obligatorisk)


Uppskattningsvis hur stor del av verksamhet har minskat till följd av covid-19 pandemin?
Hur har antalet medlemmar i föreningen förändrats under covid-19 pandemin? * (obligatorisk)


Hur har antalet medlemmar i föreningen förändrats under covid-19 pandemin?

Exempelvis motivation för medlemmar, ideella krafter, sponsring, oro för framtida arrangemang med mera.Exempelvis vad ni tror att er föreningen kan behöva stöd med i framtiden.

Jag/vi medger att informationen jag/vi lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun. * (obligatorisk)


Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation), med rätt att begära utdrag och rättelse.
Jag/vi medger att informationen jag/vi lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun.

Frågor?

Har du/ni frågor kring denna enkäten eller har ni något annat ni vill lyfta med oss på fritidskontoret? Då går det bra att ta kontakt med föreningssamordnare Robin Englesson, på telefon eller mail.

Telefon: 0456-81 61 78
E-post: robin.englesson@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Uppleva och göra