Sölvesborgs kommun

Kulturpris

Varje år delar Sölvesborgs kommun ut ett kulturpris ut till en person/personer, en eller fler föreningar som har stått för värdefulla insatser i Sölvesborgs kulturliv. Sölvesborgs kulturpris har delats ut sedan 1965.

Vem får kulturpriset 2021?

Den 3 november är det dags att dela ut årets kulturpris. Prisutdelningen sker i i Listers Härads Tingshus. Vem eller vilka tycker du förtjänar att hyllas?

Så nominerar du

Nominera din favorit till 2021 års kulturpris i Sölvesborg. Vem som helst kan nominera.
OBS! Senast den 26 september vill vi ha in din nominering.
Skicka ett mail med ditt förslag och motivering till Bibliotek- och kulturchef Anders Nylander
anders.nylander@solvesborg.se

Det är Sölvesborgs kommuns kulturpriskommitté som beslutar vem som får priset. Kommittén består av kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande, fritids- och kulturnämndens ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande, samt stadsarkitekten och kulturchefen i Sölvesborgs kommun.

Sölvesborgs kulturpristagare genom tiderna

1965

K A Fredriksson Keramik.
Fornminnesföreningen Hembygdsvård.

1966

Bror Carlström Skämttecknare.
G Lyberg Stadskultur med speciell anknytning till byggnader och personer.

1967

Alice Goldschmidt Musik.
Olof Leopold Folkbildning.

1968

Wilhelm Flood Hembygdsforskning.
Karl-Gustaf Gustafsson Teater.

1969

N E Frinnman Allmän kulturell gärning.
Rolf Palvén Konst.

1970

Carl Carlsson för träget arbete att göra Gammelgården till ett attraktivt och välskött museum.
Skrivareklubben för medlemmarnas intresse att åstadkomma stämningsfulla litterära arrangemang och för klubbens funktion som stimulanskälla för litterärt skapande i staden och bygden.

1971

(Ingen utdelning, reglerna omarbetas)

1972

N O Dahlberg Musik.
H E Johansson Film.

1973

S E Salje, För hans tidstrogna och med en historisk sakkunskap skildrade händelser i det äldre Sölvesborg och för det förtjänstfulla sätt, på vilket han i den under året utkomna romanen "Hem till havet” skildrat den gamla fiskarmiljön i ett av kommunens fiskelägen.

1974

Ruth Liedgren för hennes fina skildring av Sölvesborg under 1800- talet, där utsökta glimtar ges av den speciella småstadsatmosfären och där sambandet mellan hus och människor hela tiden hålles levande.
Oskar Wahlgren, för hans hängivna insatser inom kommunens musikliv, som han berikat med bl.a. egna tonsättningar, fiolbyggen och uppskattat kursledarskap.

1975

Harald Jönsson för hans uppoffrande och trägna arbete med att uppsamla material kring historiska händelser i det gamla Sölvesborg och för hans framgångsrika forskning i kommunens sjöfartshistoria.
Henry Ysner för en allmän kulturell gärning samt i synnerhet för ett omfattande folkbildningsarbete i kommunen under en lång följd av år.

1976

Arne Antonsson för hängivet arbete inom musiken, som bl.a. tagit sig uttryck i framgångsrikt ledarskap för Sölvesborgs Körsällskap.
Hembygds- och studieföreningen Facklan, Hällevik för framgångsrika insatser på kulturlivets olika områden och särskilt för skapandet av det intressanta fiskemuseet i Hällevik.

1977

Armand Jönsson för en allmänkulturell gärning och i synnerhet för hans arbete med att sammanställa och bearbeta lokalt källmaterial som är av stort värde för forskningen i kommunens historia.
Elisabet Svensson för hennes insatser på det keramiska konsthantverkets område som präglats av stor yrkesskicklighet och med en levande känsla för materialets möjligheter.

1978

Albin Johansson för hans mångåriga och initiativrika verksamhet att vidmakthålla en levande skärgård och i synnerhet hans varma intresse för att samla och förmedla kännedom om Hanös kultur och livsvillkor.
Rune Nordström för hans finstämda teckningar och naturlyriska framställning av företrädesvis Listerlandets natur och kulturmarker.

1979

Ove Johnsson för hans mångåriga verksamhet som hembygdsförfattare och i synnerhet för hans stämningsfulla lyrik i vilken han förmått ge uttryck för sin starka känsla för Listerlandets liv och natur
Ove Pellsjö som i grafik och skulptur visat en personlig formkänsla och med sina skulpturverk framgångsrikt medverkat till stadsbildens utsmyckning på många platser i vårt land

1980

Sonja Erfurth för hennes långvariga och omsorgsfulla dokumentation av det kulturhistoriska och litterära materialet kring Harry Martinsons uppväxtmiljö och för att hon - genom boken "Harry Martinsons barndomsvärld" - skapat en ny och fördjupad bild av nobelpristagarens tidiga författarskap

1981

Lars Fröberg och Uno Hellgren för deras under många år hängivna insatser inom kommunens musikliv där båda med framgång verkat för ett aktivt musikutövande bland yngre och äldre.

1982

Janne Charlesen för hans kulturhistoriska författarskap, där han genom trägen arkivforskning dokumenterat och på ett lättillgängligt sätt lyckats levandegöra blekingsk historia.

1983

Sölvesborgs Musikkår för deras aktiva och entusiastiska bidrag till Sölvesborgs musikliv

1984

Visans Vänner för deras målmedvetna arbete att sammanföra viskonstens utövare i syfte att hålla vistraditionen levande och föra den vidare till nya generationer.
Crimond-kören för deras ambitiösa och framgångsrika utövande av körkonsten.

1985

Jan Lagerås för hans hängivna arbete med att bevara den äldre bebyggelsen i Sölvesborgs stadskärna och inlemma ny bebyggelse på ett sätt som förenar färg, form och funktion till en estetiskt enhetlig stadsbild.

1986

Sölvesborgs Konstförening för dess utställningsverksamhet, som berikat kommunens konstliv och väckt uppmärksamhet och gensvar även utanför kommunen samt för dess framgångsrika arbete att förmedla kunskap om kvalitativ konst.

1987

Sölvesborgs Amatörteaterförening som under sin korta verksamhetstid lyckats att roa, underhålla och skapa intresse för teater på ett sätt som verkat vitaliserande på kulturlivet i kommunen.

1988

Thomas Kjellgren som med sin lågmälda och bildrika poesi talar till vårt behov av klarsyn och eftertanke och som vid sidan av sitt diktarskap framgångsrikt kunnat sprida kunskap om levande konst.
Per Nilsson som med värme och humor och det självupplevdas närhet förstår att skildra barnets verklighet på ett sätt som ger löften om framtiden.

1989

Yngve Andersson för att han under många år med framstående kåserikonst skildrat sölvesborgarens innersta väsen och, då omständigheterna så krävt, i lättsam och fyndig språkdräkt höjt ett varnande finger.

1990

Jonte Göransson som i sin estetiskt medvetna fotograferingskonst med stort engagemang förmedlat kunskap om kommunens kända och okända natur- och kulturmiljöer.

1991

Jan Jannesson, Bertil Lindrup och Willy Nilsson för förtjänstfulla bidrag till industrins och hantverkets lokalhistoria och omfattande dokumentation av människor och miljöer i gångna tiders Sölvesborg.

1992

Big Band 0456 för att under 15 år med stor entusiasm ha jazzat upp tillvaron i 0456-området.

1993

Rune Karlsson för att han okonstlat och med humor och inlevelse har gestaltat olika roller på scenen och i radio.

1994

Hans Milton för att han i en levande skildring av stor bredd och vetenskapligt djup gör Listers och Sölvesborgs äldre historia tillgängligt för såväl fackmannen som en intresserad allmänhet.

1995

Arne Sonesson för att han med sin entusiasm och sitt engagemang, främst i outtröttligt arbete inom Ysane-Norje Hembygdsförening, har fått kulturen att bygga broar mellan människor.

1996

Fam. Jörgen Persson för att den med idealitet, engagerat arbete och förmåga att övervinna svårigheter ger filmkonsten en hemvist i Sölvesborg.

1997

Jörgen Severin och Rolf Nilsson för att de i ett givande samarbete men även på annat sätt generöst låter sin musikaliska inspiration flöda.

1998

Mirjam och Ingmar Nilsson, Ruth Mattsson, Stig Henriksson som genom mångfaldiga och engagerade insatser aktiverar det lokala kulturlivet.

1999

Musikgruppen Malenka som entusiastiskt och medryckande gör andra länders musik till sin och vår.

2000

August Fogelström som med fiolspel och fiolbyggande för en levande folkmusiktradition vidare.
Janne Hermansson som entusiastiskt och kunnigt gör insatser för att utveckla ungdomskulturen i Sölvesborg.

2001

Anette Olsson som med sitt hantverk anknyter till en mer än 100-årig glasblåsartradition i Sölvesborg.

2002

Thomas Kjellgren för att han genom inspirerade och inspirerande insatser, främst som författare, skapar intresse och förståelse för konst.

2003

Sölvesborgsrevyn On Stage som roande och provocerande i ett välkryddat koncentrat återskapar händelser från ett gånget år.
Sölvesborgs Filmstudio som genom engagerade insatser gör det möjligt att uppleva stor filmkonst i en liten stad.

2004

Sölvesborg och Listers Föreläsningsförening som med stor framgång blåser nytt liv i en gammal folkbildningstradition.
Föreningen Dragkedjan som ger kommunens alla jazzgossar och jazzflickor svängiga högtidsstunder.

2005

Ingrid Jönsson som genom oförtröttliga insatser visat, att kultur är för ett stort flertal och inte för ett litet fåtal.
Mikael Ivarsson som i Sölvesborgs kommun varje sommar bygger upp ett Mecka för alla rockmusikälskare

2006

Jazzfestivalen i Hällevik Accelererande succé som ger tusentals musikälskare ett högklassigt festivalutbud i naturskön sommaratmosfär.

2007

Karibakka Galleri & Interiör som med 10 års verksamhet gjort vitaliserande insatser för konst och kultur i Sölvesborg. Karibakka ger etablerade såväl som unga konstnärer möjlighet att möta publiken. Karibakka attraherar tusentals besökare med sitt kvalificerade utbud av konst, konsthantverk och design. Summa summarum: En kulturmission som förhöjer Sölvesborgs värde och ger mängder av positiva sidoeffekter!

2008

John Andersson, Valje Nöje Gammeldans, Våga Stuffa, Ungdomsdisco och Mogen dans. Exempel på en bred repertoar som John Andersson, årets kulturpristagare, serverat till tusen och åter tusen besökare. En mötesplats för generationer i Sölvesborgs kommun. Att i nära fem decennier bibehålla samma starka engagemang, bjuda på så mycket värme gör det lätt att förstå slogan. ”I Valje Nöje älskar man att Dansa”.

2009

Jenny Wilson och Sara Paborn För de storartade insatser ni gjort, var och en för sig inom era respektive konstarter, musiken och litteraturen. Men framför allt går priset till er, för att ni genom vänskap och ömsesidig stöttning visat prov på hur långt ett systerskap kan föra två unga kvinnor som strävar efter att utvecklas som konstnärer också på en nationell arena.

2010

Särskolan ”Resan mellan dag o natt” Magi uppstår i gemenskap med andra! För det målmedvetna arbete som lagts ner på att med musikens och teaterns hjälp, hitta vägar för att utvecklas och växa utifrån den förutsättning varje människa har och för att detta arbete resulterat i en show som spritt magi och glädje till många. Människor utvecklas framförallt i mötet med dem som inte är som de själva. Att vända sig utåt leder framåt

2011

Sölvesborgs Körsällskap En enastående glädjespridare! Allt sedan starten 2005 har Sölvesborgs körsällskap utvecklats och vuxit till en enastående glädjespridare i vår kommun! En kulturinstitution som får individer att växa tillsammans. Att sjunga i kör är att betrakta som friskvård för både sångare och publik. Med sina ledare har körsällskapet bevisat att "musik skall byggas utav glädje, av glädje bygger man musik".

2012

Bengtsson Peter, Visans Vänner En mångsidig kulturpersonlighet, som med uthållighet och med stark trohet till ett konstnärligt ideal, utvecklats tillsammans med föreningen Visans Vänner. På en magisk plats, med en magisk musik, lyfts den svenska och lokala vistraditionen fram. I en kulturmiljö som Spraglehall och med visan som ackompanjatör ges musiken fritt spelrum i ett naturklingande skyltfönster. 2012 års kulturpris går till Peter Bengtsson från föreningen Visans Vänner.

2013

Patrik Lundberg Det skrivna ordet ger oss lyssnare möjligheten att reflektera. Hur det är att våga utmana och utmanas. Hur härligt det är att lyssna på orden och sedan se den förmedlade bilden av att våga vara jag, för att våga kunna bli någon. Att inse och acceptera sin egen betydelse för att bli del av en gemenskap. Att vara gul utanpå räcker långt för att bli bekräftad av en stor publik i Sverige och Sölvesborg.

2014

Sölvesborgs Kammarmusikförening Från det lilla intima till det stora publika. Från musik från Christian IV:s hov till Py Bäckman, Rune Broberg och Crimond. Från Luiz Tenaglia & Jan Åke Nilsson till Furulundsskolans Musikcafé. Från Peter Jablonski till Huaröds Kammarorkester. För att med kunskap breddat och fördjupat utbudet av kultur i Sölvesborg. Föreningen har med sina publika arrangemang som ”Kammarmusikens dag” och finstämda bidrag under Stadsfestivalen Killebom öppnat upp för en ny publik till vardag som fest.

2015

Marcus Bernhardsson och Nogersunds hembygdsförening För deras uppskattade arbete att utveckla och tillgängliggöra kultur och kulturhistoria på landsbygden. Med Lister som utgångspunkt har de året om erbjudit kulturupplevelser som väckt uppmärksamhet och fördjupat kunskap om bygden och historien.

2016

Karin Maltestam För sitt stora engagemang i att utveckla och tillgängliggöra konsten i Sölvesborg. För sin lyhördhet och kunskap om konst som bidrar till en bredd som tilltalar en stor publik. Med Sölvesborgs konstförening och Svensk-polska föreningen som utgångspunkt har Karin Maltestam genom alla år erbjudit kulturupplevelser som väckt uppmärksamhet i hela länet.

2017

Sölvesborgs Kvinnliga Konstsällskap- Gerd Hector, Alexandra Melander, Emelie Farkas, Desiree Forsman och Monica Jasmin För att ni, i en tid då vi inte längre kan ta de demokratiska värdena för givet, har beslutat er att gå samman och med färg och form som uttrycksmedel sätta strålkastarljus på kvinnors kamp för jämlikhet och allas lika värde. Tillsammans har ni genom engagemang och arbete tillfört något helt nytt till konst- och kultur­livet i Sölvesborg. 

2018

Mats Nilsson Och Jens Thoms Ivarsson 1+1 blir 3. Den ena behövde den andra. Den andra behövde den ena. Tillsammans gav ni er ut på en kreativ resa i formgivning och hantverk. Att hugga i sten eller is blev en del av resan i ert gemensamma skapande. Kulturpriset 2018 går till er som förebilder för hur två visionära och orädda kulturarbetare inspirerat varandra och tillsammans av naturens och historiens material skapat brukskonst som utmanar och berikar den offentliga miljön. Det är det fruktbara samarbetet mellan de två, så olika, men mycket kreativa och yrkeskickliga personerna som motiverar priset.

2019

Båtolog Anders Nilsson För det omfattande och ideella arbete som du lägger ner på att efterforska och dokumentera Sölvesborgs fartygs- och rederihistoria, och för att du generöst delar med dig av din kunskap genom utställningar, stadsvandringar och föredrag. Genom utställningen ”Damernas Rederi” fick vi en oväntad inblick i Sölvesborgs tidiga 1900-talshistoria med ökande jämlikhet mellan män och kvinnor i näringslivet. Ditt arbete bidrar på ett värdefullt vis till en ökad förståelse av vår historia.

2020

Bo Ohlsson Få saker sätter sig så väl i minnet som en behaglig röst. Någon som berättar, delar med sig, inspirerar, debatterar och låter lyssnaren tillfälligt kliva in i en annan del av världen. Sölvesborgsröster, Sommarpratare, Furulundsskolans medieelever, politiker i Kommunfullmäktige och många många fler har genom åren fått ta plats i studion bredvid en av Sölvesborgs klart lysande eldsjälar. Med ett brinnande intresse, stor kunskap, personlighet och engagemang har 92,0 MHz fyllts med ljud i över 30 år!

Senast uppdaterad:

Skriv ut