Sölvesborgs kommun

Lokalhistoria

Historiens vingslag hörs ofta i Sölvesborg och dess omgivningar. Sölvesborgs kommun har en spännande lokalhistoria som sträcker sig ända från medeltiden och 1200-talets krig mot Danmark, för att slutligen anlända mot kommunens uppkomst under 1970-talet. Du kan fortfarande hitta synliga spår av historiska händelser runtom i kommunen. Bland annat i form av runstenar, gravplatser, ruiner och kyrkor som skvallrar om svunna tider.

Staden Sölvesborg har än idag ett välbevarat medeltida gatunät med Stortorget i centrum och åtta vinkelrätt utdragna gator från hörnen. Nordväst om torget ligger stadens enda bevarade medeltida byggnad, S:t Nicolai kyrka, uppkallad efter sjöfararnas skyddshelgon. Kyrkan började troligen byggas i slutet på 1200-talet i gotisk stil. Under 1400-talets första år dekorerades valven och väggarna med vackra kalkmålningar och triumfkrucifixet kom på plats. Norr om kyrkan kan man idag se spår efter karmeliterklostret som anlades 1486 efter påvens instruktioner. Femtio år senare kom reformationen och klostrets dagar var över.

Sölvesborgs uppkomst

I det dåvarande Danmark anlades Sölvesborg i skydd av den borg vars ruiner finns strax norr om stadskärnan. Den första borgen byggdes troligen i början av 1200-talet som en träfästning på en konstgjord kulle mellan havsviken och landsvägen nedanför Ryssberget. Borgen var strategiskt placerad och i skydd av denna växte staden Sölvesborg fram, kanske i mitten av 1200-talet. De äldsta kända stadsprivilegierna utfärdades 1445 av Kristofer av Bayern och var en förnyelse av tidigare privilegier.

Borgens storhetstid började under andra halvan av 1300-talet som ett administrativt centrum. Det väldiga centraltornet, vars rester idag kan ses på den konstgjorda kullen, var 30 meter högt och 16-sidigt med fem meter tjocka gråstensmurar klädda med rött tegel. Under Kalmarunionen, 1402, höll drottning Margareta och kung Erik möte på slottet. 1564 tog slottets storhetstid slut, då det bränndes ned av kommendanten Parsberg för att inte hamna i svenske kungen Erik XIV:s händer.

Varifrån Sölvesborg har fått sitt namn är omtvistat, men den aktuella teorin är att namnet Sölve härrör från det fornnordiska ordet Sölvir, som betyder blekt och grumligt vatten eller sammansättningen sil och vi som betyder lugnt vatten och helig plats.

Freden i Roskilde

Genom freden i Roskilde 1658 blir Skåneland svenskt. Under början av 1700-talet förloras stadens privilegier till Karlshamn och istället för handel livnär sig sölvesborgarna på jordbruk, fiske och hållande av ollonsvin. I slutet av seklet blir tiderna bättre och Sölvesborg blir handsk- och hattmakarnas stad. 1801 görs 208 personer husvilla efter en stor brand i stora delar av staden. Under 1800-talet växer nya industrier fram och då främst brännvinsexporten.

Listerlandet är halvön i söder med många byar och fiskelägen. Var namnet Lister kommer ifrån är oklart, men kanske härrör ordet List från ordet kant eller rand.

Kommunen föds

Sölvesborgs kommun bildades den 1 januari 1971, genom en sammanläggning av Gammalstorps kommun med församlingarna Gammalstorp och Ysane, Mjällby kommun samt Sölvesborgs stad.

Senast uppdaterad:

Skriv ut