Sölvesborgs kommun

Fotbollsplaner

Svarta Led.

Svarta Led. Foto: Henrik Ivansson

I Sölvesborgs kommun finns det tre kommunala idrottsplatser med fotbollsplaner som du kan besöka. Dessa är Svarta Led i centrala Sölvesborg, Ringaslätt i Gammalstorp och Strandvallen i Hällevik. Det finns även fotbollsplaner på föreningsägda idrottsplatser runtom i kommunen. Bland annat ägda av Björkenäs - Pukaviks IF, Hörvikens IF och Lörby IF.

Svarta Led

Svarta Led ligger i centrala Sölvesborg. Skötsel sker av Sölvesborg GIF. Om du vill boka idrottsanläggningen ska du kontakta kansliet på telefon: 0456-121 11.

Fotbollsplanerna vid Svarta Led

 • Fotboll A-plan, gräs 105 x 65 meter
 • Fotboll B-plan, gräs 101 x 65 meter
 • Fotboll C-plan, gräs 100 x 60 meter
 • Fotboll Konstgräsplan 107 x 58 m, elbelyst
 • Fotboll Träningsyta, gräs 6000 kvadratmeter

Ringaslätt

Fotbollsplanen Ringaslätt ligger i Gammalstorp. Skötsel sker via FK Sölvesborg United.
Om du vill boka fotbollsplanen ska du kontakta; FK Sölvesborg United, Tomas Bonli på telefon: 0708-15 96 84.

Fotbollsplanen

Fotboll gräsplan, 100 x 60 meter.

Strandvallen

Fotbollsplanerna på Strandvallen ligger i Hällevik och sköts av Mjällby AIF.
Om du är intresserad av att boka någon av fotbollsplanerna kan du kontakta vaktmästare, eller MAIF:s kansli på telefon: 0456-529 39, eller 0456- 529 49.

Fotbollsplanerna vid Strandvallen

 • Fotboll A-plan gräs, 105 x 65 meter, elbelyst
 • Fotboll B-plan gräs, 105 x 65 meter, elbelyst
 • Fotboll C-plan kontstgräs, 105 x 65 meter, elbelyst
 • Fotboll D-plan gräs 105 x 63 meter
 • Fotboll E-plan gräs 65 x 40 meter

Föreningsägda Idrottsplatser

Björkenäs - Pukaviks IF

Björkenäs - Pukaviks IF är en fotbollsklubb som är belägen i Pukavik, på Vikaljungavägen 1742 Sölvesborg.

Idrottsplats, telefon: 0454-521 92.

 • Fotboll A-plan gräs, 106 x 64 meter
 • Fotboll B-plan gräs, 100 x 60 meter, elbelyst

Hörvikens IF

Kansli telefon: 0456-513 48.

 • Fotboll A-plan gräs 105 x 65 meter

Lörby IF

Klubbstuga telefon: 0456-541 55, 0456-509 83.

 • Fotboll A-plan gräs 105 x 65 meter
 • Fotboll B-plan gräs 105 x 60 meter, elbelyst
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut