Sölvesborgs kommun

Svarta Leds idrottscentrum, SVIC-projektet

En kille och tjej står och sträcker upp sina armar i en idrottshall där man tränar gymnastik. I Bakgrunden syns fler som tränar.

Alla har rätt till en aktiv fritid Foto: Charlotte Pettersson

Den 22 april 2020 beviljade Allmänna Arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 4.4 miljoner i projektmedel till att utveckla Svarta Led. Under tre år ska vi arbeta med att Svarta Led med omnejd ska bli en mer tillgänglig plats för att utöva parasport samt kunna erbjuda fler aktivitetsytor.

SVIC (Svarta Leds Idrottscentrum)

Projektet går under namnet SVIC (Svarta Leds Idrottscentrum) och har som syfte att Sölvesborg ska bli en attraktiv kommun för personer med funktionsnedsättning kopplat till rörelse, fritid och glädje. Förhoppning är att Sölvesborg ska bli ett kunskaps- och utvecklingscenter med fokus på parasport. Detta görs i samverkan med bland annat Valjeviken.

Utöver nya aktivitetsytor kommer fokus att ligga på tillgänglighet samt att stötta föreningarna att samverka mer kring parasport. Föreningar i Sölvesborg, Valjeviken, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. RF/SISU Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är viktiga samarbetsparter i projektet.

Entrébyggnaden till idrottsplatsen Svarta Led Foto: Jonte Göransson

Entrébyggnaden till idrottsplatsen Svarta Led Foto: Jonte Göransson

Mål med projektet

 • Skapa förutsättningar för fler barn och unga och personer med funktionsnedsättning att få en aktivt, rolig och stimulerade fritid.
 • Fler barn och unga ska använda Svarta Ledsområdet för spontanidrott.
 • Cirka 250 personer med funktionsnedsättning som tar del av området.
 • Minst 10 nya och tillgänglighetsanpassade aktivitetsytor ska göras.
 • Fler föreningar ska etablera sig i området.

Ett samarbete för utveckling

Utöver projektledare är det en styrgrupp som består av Fritid- och kulturchef Sölvesborg kommun, verksamhetschef Valjeviken, ordförande Fritid- och kulturnämnden, representant för RF-SISU Blekinge, ordförande i Valjeviken IF och föreningssamordnare Sölvesborg kommun. I projektet finns även referensgrupper som består av representanter från föreningslivet, barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning.

Ungdomar som sitter i hockeykälkar i Sölveshov, ishallen i Sölvesborg.

Ungdomar som provar på paraishockey Foto: Scarp Media

Vad har hänt under år 1 & 2?

Första året för projektet sträcker sig från september 2020 till augusit 2021. Lite av det som hänt under detta år är följande:

 • Xrundan – en digital tipsrunda som man går med hjälp av en app i mobilen.
 • Ny sarg och hiss i Sölveshov.
 • Bara Vanlig - en löpargrupp för personer med funktionsvariationer har etablerat sig i området.
 • OCR-bana - en hinderbana har byggts i anläggning till Svarta Led.
 • Nya hänvisningsskyltar och informationsskyltar till elljusspåret.
 • Ny belysning längs GC-väg från Rondellen till utegymmet.
 • Nya basketkorgar i A-hallen i Sölvesborgs idrottshall.
 • Bättre belysning längs med GC-vägen och vid OCR-bana och utegym.
 • Har varit bollplank till Mjällby AIF vid uppstart av Mjällby Allstars – ett lag för personer med funktionsvariationer.
 • Informationsskåp vid utegym och inne på Svarta Led.
 • Inlett ett samarbete med en arkitektbyrå för att ta fram ritningar över ett nytt aktivitetsområde på Svarta Led.
 • Stöttat SCSK (Sölvesborg cykel och sportklubb) med deras Arvsfondsansökan om att bygga nya cykelarenor.
 • Aktivitetsrunda slingan - aktivitetsskyltar som är uppsatta längs elljusspåret som inspirerar till rörelse.
 • Nytt golv och ljudabsorbenter i B-hallen i Sölvesborgs idrottshall.

Nedan sammanfattas lite av det som gjorts under år 2

 • Samarbete med UF-företag och haft prova-på-dag för elever på gymnasiesärskolan, Furulund.
 • Efter önskemål från daglig verksamhet satt ut två tillgänglighetsanpassade picknickbord i Svarta Leds natur och friluftsområde (i anslutning till elljusspåret).
 • Ungdomar som besöker Frtitisdgårdarna har prova på paraishockey.
 • Sölvesborgs kommun har sökt och blivit beviljade LONA-stöd för att tillsammans med Bokelundsskolan, Valjeviken och Sölvesborgs utomhuspedagogiska verksamhet bygga ett "klassrum i naturen". En samlingsplats för både skola, föreningsliv och privatpersoner. Platsen ska delvis tillgänglighetsanpassas och ska ligga i Svarta Leds natur och fritidsområde (i skogen i anslutning till elljusspåret).
 • Besökt gruppbostäder i kommunen som fått prova på att spela boccia.
 • Samverkat med Fritidsgruppen (representanter från kommunens samtlliga gruppbostäder) som arbetar för att erbjuda en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning.
 • Arrangerat Blekinge Parasport Camp (BPC) två dagar där man fick prova på olika idrotter. Ena dagen var för inbjudna elever och pedagoger från särskolorna i Blekinge och Kristianstad. Andra dagen öppen för allmänheten.
 • Samarbetat med Barn- och fritidsprogrammet på Furulundsskolan gällande arrangemang som BPC och Idrottensdag.
 • Elever på Furulundsskolan som valt idrott och hälsa som inriktning har provat på olika parasporter som tex boccia, paraishockey och mattcurling. Detta för att öka kännedomen om parasport.
 • Har haft feriearbetare under en period på sommaren då vi erbjöd möjlighet att prova på olika idrotter på Svarta Led.
 • Tagit beslut om att påbörja byggantionen av nya aktivitetsytor i Dungen på Svarta Led. Påbörjas under hösten 2022.
 • Startat ett samarbete med Byggprogrammet på Furulundsskolan gällande byggnation av sittytor i anslutning till det nya aktivitetsytorna som ska byggas i Dungen på Svarta Led.
 • Varit med på invigningen av SCSK:s pumptrack hösten 2022. En del av pumptracken är anpassad för att kunna köra tex rullstol eller bredare paracykel.
 • Påbörjat byggnationen av en discgolfbana tillsammans med Pegasus discgolfklubb. (Planeras vara klar hösten 2022).

Projektledare – Anna Lindh

Porträttbild på Anna Lindh, projektledare för SVIC. Bilden är tagen av André Julinder.

Anna Lindh, projektledare för SVIC.

Anna Lindh är projektledare för SVIC. I uppdraget ligger att samordna projektet samt att det får en hållbarhet så att arbetet fortlöper även efter att Arvsfondens finansiering avslutas.

Kontaktuppgifter

Har du idéer och förslag som du vill framföra kontakta gärna Anna på
telefon: 0456-81 61 77 eller via e-post: anna.lindh@solvesborg.se


Arvsfondens logotyp och texten med stöd från allmänna Arvsfonden.
Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Uppleva och göra