Sölvesborgs kommun

Svarta Leds idrottscentrum, SVIC-projektet

Entrébyggnaden till idrottsplatsen Svarta Led Foto: Jonte Göransson

Entrébyggnaden till idrottsplatsen Svarta Led Foto: Jonte Göransson

Den 22 april 2020 beviljade Allmänna Arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 4.4 miljoner i projektmedel till att utveckla Svarta Led. Under tre år ska vi arbeta med att Svarta Led med omnejd ska bli en mer tillgänglig plats för att utöva parasport samt kunna erbjuda fler aktivitetsytor. Med anledning av att projektet delvis pågick under Covidpandemin har Arvsfonden beviljat oss en förlängning av projektet inom befintlig budget till och med den 31 augusti 2024.

SVIC (Svarta Leds Idrottscentrum)

Projektet går under namnet SVIC (Svarta Leds Idrottscentrum) och har som syfte att Sölvesborg ska bli en attraktiv kommun för personer med funktionsnedsättning kopplat till rörelse, fritid och glädje. Förhoppning är att Sölvesborg ska bli ett kunskaps- och utvecklingscenter med fokus på parasport. Detta görs i samverkan med bland annat Valjeviken.

Utöver nya aktivitetsytor kommer fokus att ligga på tillgänglighet samt att stötta föreningarna att samverka mer kring parasport. Föreningar i Sölvesborg, Valjeviken, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. RF/SISU Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är viktiga samarbetsparter i projektet.

Två tjejer cyklar på en Paracykel på en parkering. De ser glada ut.

Cykling på paracykel under Blekinge Parasport Camp 2022. Foto: Scarpmedia

Mål med projektet

 • Skapa förutsättningar för fler barn och unga och personer med funktionsnedsättning att få en aktivt, rolig och stimulerade fritid.
 • Fler barn och unga ska använda Svarta Ledsområdet för spontanidrott.
 • Cirka 250 personer med funktionsnedsättning som tar del av området.
 • Minst 10 nya och tillgänglighetsanpassade aktivitetsytor ska göras.
 • Fler föreningar ska etablera sig i området.

Ett samarbete för utveckling

Utöver projektledare är det en styrgrupp som består av Fritid- och kulturchef Sölvesborg kommun, verksamhetschef Valjeviken, ordförande Fritid- och kulturnämnden, representant för RF-SISU Blekinge, ordförande i Valjeviken IF och föreningssamordnare Sölvesborg kommun. I projektet finns även referensgrupper som består av representanter från föreningslivet, barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning.

Ungdomar som sitter i hockeykälkar i Sölveshov, ishallen i Sölvesborg.

Ungdomar som provar på paraishockey Foto: Scarp Media

Vad har hänt under projektets gång?

Första året för projektet sträcker sig från september 2020 till augusit 2021.

Nedan sammanfattas lite av det som gjorts under år 1.

 • Xrundan – en digital tipsrunda som man går med hjälp av en app i mobilen.
 • Ny sarg och hiss i Sölveshov.
 • Bara Vanlig - en löpargrupp för personer med funktionsvariationer har etablerat sig i området.
 • OCR-bana - en hinderbana har byggts i anslutning till Svarta Led.
 • Nya hänvisningsskyltar och informationsskyltar till elljusspåret.
 • Ny belysning längs GC-väg från Rondellen vid Kämparslätten till utegymmet.
 • Nya basketkorgar i A-hallen i Sölvesborgs idrottshall.
 • Bättre belysning längs med GC-vägen och vid OCR-bana och utegym.
 • Har varit bollplank till Mjällby AIF vid uppstart av Mjällby Allstars – ett lag för personer med funktionsvariationer.
 • Informationsskåp vid utegym och inne på Svarta Led.
 • Inlett ett samarbete med en arkitektbyrå för att ta fram ritningar över ett nytt aktivitetsområde på Svarta Led.
 • Stöttat SCSK (Sölvesborg cykel och sportklubb) med deras Arvsfondsansökan om att bygga nya cykelarenor.
 • Aktivitetsrunda slingan - aktivitetsskyltar som är uppsatta längs elljusspåret som inspirerar till rörelse.
 • Nytt golv och ljudabsorbenter i B-hallen i Sölvesborgs idrottshall.
Personer med med funktionsnedsättning provar på att spela fotboll på Svarta Led under Blekinge Parasport Camp Foto: Scarp Media

Under Blekinge Parasport Camp 2022 fanns möjlighet att prova flera olika idrotter. Här testas fotboll. Foto: Scarp Media

Andra projektåret sträcker sig från september 2021 till augusti 2022.

Nedan sammanfattas lite av det som gjorts under år 2.

 • Samarbete med UF-företag (Justice UF) och haft prova-på-dag för elever på gymnasiesärskolan, Furulund.
 • Efter önskemål från daglig verksamhet har det satt ut två tillgänglighetsanpassade picknickbord i Svarta Leds natur och friluftsområde (i anslutning till elljusspåret).
 • Ungdomar som besöker Frtitisdgårdarna har prova på paraishockey.
 • Sölvesborgs kommun har sökt och blivit beviljade LONA-stöd för att tillsammans med Bokelundsskolan, Valjeviken och Sölvesborgs utomhuspedagogiska centrum (SUC) bygga ett "klassrum i naturen". En samlingsplats för både skola, föreningsliv och privatpersoner. Platsen ska delvis tillgänglighetsanpassas och ska ligga i Svarta Leds natur och fritidsområde (i skogen i anslutning till elljusspåret).
 • Besökt gruppbostäder samt Arbetsmarknadsenheten i kommunen som fått prova på att spela boccia.
 • Samverkat med Fritidsgruppen (representanter från kommunens samtlliga gruppbostäder) som arbetar för att erbjuda en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning för att erbjuda fler aktivteter till denna målgruppen.
 • Arrangerat Blekinge Parasport Camp (BPC) två dagar där man fick prova på olika idrotter. Ena dagen var för inbjudna elever och pedagoger från särskolorna i Blekinge och Kristianstad. Andra dagen öppen för allmänheten.
 • Samarbetat med Barn- och fritidsprogrammet på Furulundsskolan gällande arrangemang som BPC och Idrottens dag.
 • Elever på Furulundsskolan som valt idrott och hälsa som inriktning har provat på olika parasporter som tex boccia, paraishockey och mattcurling. Detta för att öka kännedomen om parasport.
 • Har haft feriearbetare under en period på sommaren då vi erbjöd möjlighet att prova på olika idrotter på Svarta Led.
 • Tagit beslut om byggantion av nya aktivitetsytor i Dungen på Svarta Led. Påbörjas under hösten 2022.
 • Startat samarbete med Byggprogrammet på Furulundsskolan gällande byggnation av sittytor i anslutning till det nya aktivitetsytorna som ska byggas i Dungen på Svarta Led.
 • Varit med på invigningen av SCSK:s pumptrack hösten 2022. En del av pumptracken är anpassad för att kunna köra tex rullstol eller bredare paracykel.
 • Deltagit i Idrottens dag där vi bla erbjöd samtlliga elever i låg- och mellanstadiet att prova på paraishockey och boccia.
 • Byggt en discgolfbana tillsammans med Pegasus discgolfklubb. (Planeras vara klar hösten 2022).
 • Varit med grundsärskolan när de hyrt ishallen för att låta de elever som ville få prova på paraishockey.
Fyra ungdomar, tre tjejer och en kille står och håller i olika sportutrustning. De har svara kläder på sig och ser glada ut.

Aktivitetsledare på SVIC-området på Svarta Led Foto: Sölvesborgs kommun

Tredje projektåret sträcker sig från september 2022 till augusti 2023.

Nedan sammanfattas lite av det som gjorts under år 3.

 • Arrangerat Blekinge Parasport Camp (BPC) där man fick prova på olika idrotter. Vi bjöd in alla som går i anpassad skola i Blekinge och Kristianstad samt vuxna som bor i Blekinge som bor på boende enligt LSS eller har daglig verksamhet. Arrangemanget gjordes tillsammans med föreningar, RF - SISU Blekinge samt Blekinge parasportförbund.
 • Var med och arrangerade Idrotten dag på Svarta Led. Samtliga elever ( ca 1300 personer) som går i förskoleklass till åk 6 i Sölvesborgs kommun bjöds in. Föreningar mfl. erbjöda hela 38 olika aktiviteter att prova på.
 • Fortsatt utveckla samarbetat med Barn- och fritidsprogrammet på Furulundsskolan gällande arrangemang som BPC och Idrottens dag.
 • Fortsatt vårt arbete med LONA-projektet "klassrum i naturen" tillsammans med Bokelundsskolan, Valjeviken och Sölvesborgs utomhuspedagogiska centrum (SUC).
 • Haft samarbete med idrottslärarna på Bokelundsskolan och erbjudit samtliga klasser att prova på boccia, pickleball och mattcurling.
 • Besökte "Träffpunkt idrott" en mässa i Göteborg för att få inspiration och input.
 • Besökt Fritidsbanken i Kristianstad.
 • Varit på Högtofta skola och låtit elever på fritids prova på boccia.
 • Elever på Furulundsskolan som valt idrott och hälsa som inriktning har provat på olika parasporter som tex boccia, paraishockey och mattcurling. Detta för att öka kännedomen om parasport.
 • Det nya aktivitetsområdet (SVIC-området) på Svarta Led byggdes klart och invigdes under sommaren 2023.
 • Har tillsammans med Fritidsgårdarna har fyra stycken sommarjobbare på plats på det nya SVIC-området på Svarta Led som vardagar på sommaren mellan kl. 10-18 lånat ut utrustning gratis till de som besökt platsen.
 • Arbetat med att utvecka informationsskyltar i området runt elljusspåret som ska berätta om vad som finns i området.
 • Haft en Seniordag på Svarta Led tillsammans med Mötesplatserna för seniorer. Personer som är 65 + fick prova på olika aktiviteter och ta del av en föreläsning med Sofia Åhman.
 • Varit med anpassad skola när de hyrt ishallen för att låta de elever som ville få prova på paraishockey.
En yngre kille balanserar på Stubbar som är i en hinderbana. Han håller sin pappa i handen.

Balanserar på hinderbanan Foto: Scarp Media

Projektledare – Anna Lindh

Porträttbild på Anna Lindh, projektledare för SVIC. Bilden är tagen av André Julinder.

Anna Lindh, projektledare för SVIC.

Anna Lindh är projektledare för SVIC. I uppdraget ligger att samordna projektet samt att det får en hållbarhet så att arbetet fortlöper även efter att Arvsfondens finansiering avslutas.

Kontaktuppgifter

Har du idéer och förslag som du vill framföra kontakta gärna Anna på telefon: 0456-81 61 77 eller via e-post: anna.lindh@solvesborg.se


Arvsfondens logotyp och texten med stöd från allmänna Arvsfonden.
Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut