Sölvesborgs kommun

Utomhusklassrummet Kunskapsgläntan

Ett uteklassrum som har tak och öppna väggar som står i skogsområde.

Uteklassrummet Kunskapsgläntan

Kommunens nyaste tillskott av klassrum är Kunskapsgläntan. Ett uteklassrum som ligger i anslutning till elljusspåret vid Svarta Led.

Arbetet med att ta fram Kunskapsgläntan är gjort i samarbete mellan Bokelundsskolan, Sölvesborgs utomhuspedagogiska centrum (SUC), Valjevikens folkhögskola och Arvsfondsprojektet SVIC som Sölvesborgs kommun ansvarar för.

Byggt med stöd från LONA-medel

Klassrummet är delfinansierat med LONA-medel. LONA står för lokala naturvårdssatsningen. Det är bidrag som kommuner kunnat söka från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Blekinge. Bidraget har kunnat sökas årligen för att stimulera ökat lokalt engagemang för naturvårdsfrågor och för att tätortsnära natur ska bli mer tillgänglig. Syftet har även varit att stärka befintliga naturvärden och skapa nya naturvärden på lämpliga platser. LONA-projekten är en viktig del av kommunens arbete med Agenda 2030.

Personer som sitter och står runt utomhusklassrummet Kunskapsgläntan.

Besökare i Kunskapsgläntan som har flera olika sittplatser.

Flera vinster med att kunna ha undervisning utomhus

Undervisning utomhus kan ge spännande synergieffekter där man kan involvera flera skolämnen samtidigt. När man genomför teman som sträcker sig över flera ämnen kan kunskapsmålen för de olika elevgrupperna uppnås på ett bredare sätt. Utöver den vanliga kunskap man lär sig under lektionerna ökar man även barns och ungas intresse för naturen.

Tillgängligt för allmänheten på kvällar och helger

Under dagtid är det skolan som har förtur till att använda klassrummet i sin verksamhet. Kvällar och helger är platsen tillgänglig för allmänheten. Skolan boka upp sin tid i Kunskapsgläntan under dagtid men på kvällar och helger behöver man inte boka. Då det drop in.

Här finns…..

 • Sittplatser under tak för ca 30 personer.
 • Tre rejäla grillplatser men du måste ta med grillkol.
 • Tre rejäla tillgänglighetsanpassade picknickbord med plats för 10 personer/bord där även du som använder rullstol komemr till bordet på ett bra sätt.
 • Arbetsbänkar under tak.
 • Svart tavla att skriva på, ta med krita eller penna samt något att sudda med.

Här finns inte…

 • Toalett
 • Soptunnor
 • Wifi
 • Belysning
 • Material att elda med
 • Släckningsmaterial
 • Grilltång eller grillvante
 • Pennor till svarta tavlan
Matlagning på en grill

Matlagning på en grill

Felanmälan

Om det skulle vara något som gått sönder och behöver felanmälas så gör du det enkelt via vår felanmälningstjänst som du hittar här » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut