Sölvesborgs kommun

Ungdomars inflytande

Alla barn och ungdomar har olika identiteter, viljor och intressen och denna mångfald vill Sölvesborgs kommun ta tillvara på. Du som är barn eller ungdom ska känna att du har ett inflytande på samhällsutvecklingen och att din röst hörs i de frågor som berör dig.

Det är viktigt att du känner att du kan utöva dina mänskliga rättigheter, betraktas som unik individ, stödjas i att bli självständig och ha möjlighet att vara delaktig och ha inflytande på din omvärld. För att du ska kunna uttrycka din röst har du som ungdom möjlighet att vara delaktig i politiska beslutsprocesser, samtidigt som du har inflytande i olika frågor som har betydelse för samhället i stort.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Uppleva och göra