Sölvesborgs kommun

Logoped

Logopeden i Sölvesborgs kommun är en del av förskolans- och grundskolans centrala barn- och elevhälsa.

Uppdraget innebär att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom:

  • Att vara en samtalspartner till pedagoger och personal i grundskola, anpassad grundskola och förskola för att utveckla barns/elevers språk- och kommunikationsförmåga
  • Språkutvecklande och kompenserande insatser i klassrum och inlärningssituationer.
  • Råd, konsultation och handledning till pedagoger och annan personal när det gäller språk, tal och kommunikation. Vid behov erbjuds även råd och stöd till föräldrar.
  • Observationer i barngrupper/klassrum i syfte att utveckla den språkliga miljön.
  • Utbildning till pedagoger och annan personal. Logopeden kan erbjuda riktade föreläsningar utifrån teman och behov.
  • Bedömning och uppföljning av språklig förmåga för att ge förslag på träningsmetoder för tal- och språkutveckling.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola/skola.

Logoped

Sara Gustavsson
Telefon: 0456-81 67 57
E- post: sara.gustavsson@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg