Sölvesborgs kommun

Utvecklingssamordnare

Utvecklingssamordnaren i Sölvesborgs kommun är en del av förskolans- och grundskolans centrala barn- och elevhälsa.

Under de senaste tre åren har utvecklingssamordnaren varit med och implementerat projektet tillgängliga lärmiljöer på alla låg och mellanstadieskolorna med tillhörande fritidshem.

Utvecklingssamordnaren arbetar utifrån uppdragsbeskrivning som ser olika ut beroende på vilket implementering/utvecklingsarbete som är på gång.

  • Samordnare för skolans kuratorer
  • Ingår i det regionala nätverket för kuratorsamordnare
  • Närvarosamordnare
  • Ingår i det regionala nätverket för närvarosamordnare
  • Håller i ”Bläckfisken”- ett lokalt nätverk med fokus på samverkan mellan skolsköterskor, kuratorer och psykologer

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola/skola.

Utvecklingssamordnare

Malin Leijdekkers
Telefon: 0456-81 67 63
E post: malin.leijdekkers@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg