Sölvesborgs kommun

Försäkringar

Sölvesborgs kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med Länsförsäkringar. Olycksfallsförsäkringen gäller bland annat för elever, barn och andra grupper inom Sölvesborgs Kommun verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt för:

  • Elever i grund- och särskola, inklusive särskola i annan kommun.
  • Barn i förskoleverksamhet, inklusive 6-års verksamhet.
  • Elever i friskola.
  • Barn/vuxna i familjehem.
  • Personer i kontaktfamilj.
  • Ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder Arbetsmarknadsenheten.
  • Omsorgstagare LSS med mera boende.
  • Gymnasieelever inom Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbund.
  • Gymnasieelever inom Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbund (SBKF) med skolgång i annan kommun.

När skadan har inträffat

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade har sökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål, samt anmält skadan till försäkringsbolaget.

Skadan anmäls till Länsförsäkringar på telefon 0454-30 23 00 eller e-post skador02@lansforsakringar.se av den försäkrade (inte av kommunen).

Ni kan läsa mer om olycksfallsförsäkringen i medföljande försäkringsbesked. Försäkringsbeskedet hittar du här , 55.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg