Sölvesborgs kommun

Markgatans förskola, innerstan 

Markgatans förskola

Markgatans förskola. Foto: Sölvesborgs kommun

Den 8 januari 2024 öppnades avdelningen Möllestugan för barn i åldern 1-6 år. Avdelningen finns på Möllebacksskolans område i en paviljong utrustad för ändamålet med tillhörande gård. Tillförordnad rektor för avdelningen är Ann-Christine Hallberg.

Den 14 augusti 2023 flyttade alla avdelningar, förutom Backstugan, till lokaler i Hjortakroken på grund av nybyggnation av Markgatans förskola. Förskolan ligger mitt i bokskogen med närhet till bostadsområden och centrum. Förskolan har tre avdelningar för äldre barn (3-6 år) Röda, Blåa och Gröna och två avdelningar för yngre barn (1-3 år) Gula och Backstugan.

Markgatans förskola ska vara en plats där man känner sig välkommen, där barn är delaktiga, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever glädje och framtidstro. Vår strävan är att utbildningen ska kännetecknas av lekfullhet och utforskande. Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande.

Handlingsplan

Här hittar du förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. , 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Frånvaroanmälan av barn ska göras av förälder via telefon till respektive avdelning.

Adress

Markgatans förskola
Blekingevägen 241-38
294 77 Sölvesborg

Backstugan
Markgatan 13
294 31 Sölvesborg

Möllebacksskolan
Möllestugan
V. Storgatan 35
294 34 Sölvesborg

Rektor

Lotta Mattisson
Telefon: 0456-81 65 73
E-post: lotta.mattisson@solvesborg.se

Ann-Christine Hallberg, t.f. rektor avdelningen Möllestugan
Telefon: 0456-81 65 63
E-post: ann-christine.hallberg@solvesborg.se

Avdelningar

Röda

Telefon: 0456-81 65 74

Blåa

Telefon: 0456-81 65 72

Gröna

Telefon: 0456-81 65 75

Gula

Telefon: 0456-81 65 71

Backstugan

Telefon: 0456-81 65 77

Möllestugan

Telefon: 0456-81 65 54

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut