Sölvesborgs kommun

Utvecklingssamtal, IUP

Ett utvecklingssamtal och en Individuell utvecklingsplan uträttas för att kartlägga elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling och välmående. Utvecklingssamtalet hålls mellan pedagogen, läraren, eleven och elevens föräldrar. Varje elev har rätt till utvecklingssamtal och en individuell utvecklingsplan, för att de ska kunna utvecklas till sin fulla potential.

Utvecklingssamtal

Enligt skolverket har alla elever rätt till att ha ett utvecklingssamtal minst en gång varje termin. Utvecklingssamtalet inriktas på elevens personliga utveckling i förhållande till skolans läroplan, både kunskapsmässigt och socialt. I de fall då eleven inte får något betyg ska läraren ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) minst en gång per läsår.

Individuell utvecklingsplan (IUP)

Individuella utvecklingsplaner gäller för grundskoleelever i årskurs 1-5, grundsärskolan och sameskolan samt i årskurserna 1-6 i specialskolan. Lärare ska även ta fram skriftliga individuella utvecklingsplaner för elever i årskurserna 6-9 i grundsärskolan och för elever i årskurserna 7-10 i specialskolan, om eleven inte får betyg.

Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska innehålla omdömen om eleven och framåtsyftande planering, vilket innebär insatser som eleven och vårdnadshavare ska sträva efter för att eleven ska kunna utvecklas så mycket som möjligt.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut