Sölvesborgs kommun

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Tre killar umgås vid ett bord. I bakgrunden hänger flaggor.

Programmet för dig som är nyfiken på hur samhället och människor utvecklas. Foto: Sölvesborgs kommun

Är du nyfiken på hur samhället och människor utvecklas? Vill du vara med och granska, påverka, förändra och styra? Då är samhällsvetenskapsprogrammet något för dig! Dina framtidsutsikter är goda och många då det finns många olika inriktningar du kan läsa vidare inom efter gymnasiet.

Se gärna vår film där eleverna berättar mer om sitt program!

För vem passar samhällsvetenskapsprogrammet?

Programmet passar dig som vill ha koll på vad som händer och varför. Här lär du dig om samhället vi lever i, både det lokala och det globala. Genom att studera vad som skett tidigare i historien ökar du din förståelse för det samhälle vi lever i idag. Du lär dig om kommunikation och utvecklar ett kritiskt tänkande. Du får även med dig ett vetenskapligt förhållningssätt då utbildningen är högskoleförberedande.

Vi är sedan 2018 en certifierad EU-ambassadörsskola (EPAS) vilket ger din utbildning en mer unik prägel

Furulundsskolan är den lilla skolan med det stora hjärtat, vilket du även kommer att märka i undervisningen. Hos oss är det viktigt att du trivs på din utbildning och vi arbetar aktivt för en bra stämning och goda relationer.

Inriktningar

Programmet innefattar en stor bredd av kunskap och kurser. Du kan, beroende på inriktning, själv forma din gymnasietid. Vi erbjuder inriktningarna beteendevetenskap, samhällsvetenskap samt medier, information och kommunikation.

Beteendevetenskap

Här får du lära dig mer om varför människor agerar som de gör - själva, i grupp och i samhället. Du får kunskap i hur grupprocesser och grupputveckling fungerar samt vad som skapar samarbete och motivation.

Samhällsvetenskap

Här lär du dig mer om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du tränar på att tolka och förklara samhällsfrågor. En viktig del är att du lär dig använda samhällsvetenskapliga metoder när du studerar din omgivning.

Medier, information och kommunikation

Här får du lära dig mer om hur medier påverkar människors åsikter och uppfattning genom opinionsbildning. Du lär dig även hur man kombinerar ljud, text och bild för att nå fram med budskap.

Vad kan du göra efter avslutade studier?

När du läst samhällsvetenskapliga programmet hos oss har du stora möjligheter till en rad olika yrkesval i framtiden. De flesta kräver att du läser vidare på högskola eller universitet.

Exempel på yrken efter vidare studier är:

 • Journalist
 • Jurist
 • Kurator
 • Lärare
 • Personalvetare
 • Polis
 • Politiker
 • Psykolog
 • Samhällsvetare

Poängplan

Klicka på pluset för att se hur de 2 500 poängen du ska läsa under utbildningen är fördelat över de tre åren. Poängplanerna skiljer sig med kurser beroende på vilken inriktning du väljer.

Här kan du se hur de 2 500 poängen du ska läsa under utbildningen är fördelat över de tre åren. En del ämnen är gymnasiegemensamma, en del programgemensamma och en del är inriktningskurser.

För dig som läser NIU inom fotboll så är det genom ditt individuella val du läser specialidrott på 400 poäng över alla tre läsåren.

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 (100p)
 • Engelska 5 (100p)
 • Matematik 1b (100p)
 • Idrott och hälsa 1 (100p)
 • Historia 1b (100p)
 • Samhällskunskap 1b (100p)

Programgemensamma ämnen (150p)

 • Moderna språk (100p)
 • Psykologi 1 (50p)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen (450p)

 • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 (100p)
 • Engelska 6 (100p)
 • Matematik 2b (100p)
 • Religionskunskap 1 (50p)
 • Naturkunskap 1b (100p)

Programgemensamma ämnen (200p)

 • Moderna språk (100p)
 • Indivudellt val (100p)

Inriktningskurser

Beteendevetenskap (250p)

 • Ledarskap och organisation (100p)
 • Psykologi 2a (50p)
 • Samhällskunskap 2 (100p)

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen (100p)

 • Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 (100p)

Programgemensamma ämnen (250p)

 • Filosofi 1 (50p)
 • Individuellt val (100p)
 • Gymnasiearbete (100p)

Inriktningskurser

Beteendevetenskap (200p)

 • Kommunikation (100p)
 • Sociologi (100p)

Programfördjupning (300p)

 • Naturkunskap 2 (100p) - obligatorisk

Exempel på övriga kurser att välja mellan:

 • Engelska 7 (100p)
 • Entreprenörskap (100p)
 • Filosofi 2 (50p)
 • Geografi 1 (100p)
 • Historia 2a (100p)
 • Religion 2 (50p)
 • Etnicitet och kulturmöten (100p)
 • Lärande och utveckling (100p)
 • Pedagogiskt ledarskap (100p)
 • Matematik 3b (100p)

Här kan du se hur de 2 500 poängen du ska läsa under utbildningen är fördelat över de tre åren. En del ämnen är gymnasiegemensamma, en del programgemensamma och en del är inriktningskurser.

För dig som läser NIU inom fotboll så är det genom ditt individuella val du läser specialidrott på 400 poäng över alla tre läsåren.

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 (100p)
 • Engelska 5 (100p)
 • Matematik 1b (100p)
 • Idrott och hälsa 1 (100p)
 • Historia 1b (100p)
 • Samhällskunskap 1b (100p)

Programgemensamma ämnen (150p)

 • Moderna språk (100p)
 • Psykologi 1 (50p)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen (450p)

 • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 (100p)
 • Engelska 6 (100p)
 • Matematik 2b (100p)
 • Religionskunskap 1 (50p)
 • Naturkunskap 1b (100p)

Programgemensamma ämnen (200p)

 • Moderna språk (100p)
 • Indivudellt val (100p)

Inriktningskurser

Media, information och kommunikation (250p)

 • Journalistik, reklam och information 1 (100p)
 • Medieproduktion 1 (100p)
 • Psykologi 2a (50p)

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen (100p)

 • Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 (100p)

Programgemensamma ämnen (250p)

 • Filosofi 1 (50p)
 • Individuellt val (100p)
 • Gymnasiearbete (100p)

Inriktningskurser

Media, information och kommunikation (100p)

 • Medier, samhälle och kommunikation 1 (100p)

Programfördjupning (400p)

 • Naturkunskap 2 (100p) - obligatorisk
 • Medieproduktion 2 (100p) - obligatorisk

Exempel på övriga kurser att välja mellan:

 • Entreprenörskap (100p)
 • Fotografisk bild 1 (100p)
 • Geografi 1 (100p)
 • Historia 2a (100p)
 • Religion 2 (50p)
 • Samhällskunskap 2 (100p)
 • Film och tv 1 (100p)
 • Pedagogiskt ledarskap (100p)
 • Matematik 3b (100p)
 • Rätten och samhället (100p)

Här kan du se hur de 2 500 poängen du ska läsa under utbildningen är fördelat över de tre åren. En del ämnen är gymnasiegemensamma, en del programgemensamma och en del är inriktningskurser.

För dig som läser NIU inom fotboll så är det genom ditt individuella val du läser specialidrott på 400 poäng över alla tre läsåren.

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen (600p)

 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 (100p)
 • Engelska 5 (100p)
 • Matematik 1b (100p)
 • Idrott och hälsa 1 (100p)
 • Historia 1b (100p)
 • Samhällskunskap 1b (100p)

Programgemensamma ämnen (150p)

 • Moderna språk (100p)
 • Psykologi 1 (50p)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen (450p)

 • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 (100p)
 • Engelska 6 (100p)
 • Matematik 2b (100p)
 • Religionskunskap 1 (50p)
 • Naturkunskap 1b (100p)

Programgemensamma ämnen (200p)

 • Moderna språk (100p)
 • Indivudellt val (100p)

Inriktningskurser

Samhällsvetenskap (300p)

 • Geografi 1 (100p)
 • Historia 2a (100p)
 • Samhällskunskap 2 (100p)

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen (100p)

 • Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 (100p)

Programgemensamma ämnen (250p)

 • Filosofi 1 (50p)
 • Individuellt val (100p)
 • Gymnasiearbete (100p)

Inriktningskurser

Samhällsvetenskap (150p)

 • Religion 2 (50p)
 • Samhällskunskap 3 (100p)

Programfördjupning (300p)

 • Naturkunskap 2 (100p) - obligatorisk

Exempel på övriga kurser att välja mellan:

 • Engelska 7 (100p)
 • Entreprenörskap (100p)
 • Filosofi 2 (50p)
 • Geografi 2 (100p)
 • Historia 3 (100p)
 • Religion specialisering (50p)
 • Rätten och samhället (100p)
 • Lärande och utveckling (100p)
 • Pedagogiskt ledarskap (100p)
 • Matematik 3b (100p)
 • Etnicitet och kulturmöten (100p)
 • Internationella relationer (100p)
 • Internationell ekonomi (100p)

Relaterade kontakter

Stefan Hermansson, studie- och yrkesvägledare
E-post: stefan.hermansson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 66 57

Christel Lundin, rektor
E-post: christel.lundin@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 66 70

Senast uppdaterad:

Skriv ut