Sölvesborgs kommun

Skolresor, skolskjuts

Skolbarn åker buss fotograf: Jenny Drakenlind 

Skolbarn åker buss fotograf: Jenny Drakenlind

Rättigheten att få skolskjuts styrs dels av skollagen och dels av beslut fattade av Barn- och utbildningsnämnden.

Skollagen kapitel 10 § 32: Hemkommunen är skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan ordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan omständighet.

Ansökningar och regler gällande skolskjuts

Skolskjuts är transport av elev i förskoleklass, grundskola samt grundsärskola mellan skolan och folkbokföringsadressen. OBS gymnasieelver får vända sig till Furulundsskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skolskjuts är också transport till annan skola för undervisning. Elev som uppfyller kraven ifråga om avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet är berättigad till skolskjuts. För transport i skolskjuts krävs bilbältesanvändning.

Ansökan om skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler som gäller skolskjuts

Kontaktuppgifter

Frågor om tider eller hållplatser för skolskjutsarna

Har du frågor om tider eller hållplatser för skolskjutsarna? Då kan du kontakta Sölvesborgs taxi. De ansvarar för skolskjutsen.

Sölvesborgs taxi
Telefon: 0456-185 00

Frågor om skolskjutsberättigade elever

Har du frågor om skolskjutsberättigade elever, vänd dig till skolskjutshandläggare. För elever som åker med linjelagd trafik behövs ingen biljett till skolan första dagen. De får ett busskort i skolan första skoldagen.

Skolskjutshandläggare
Lena Ysberg
Tel. 0456-81 61 92
E-post: lena.ysberg@solvesborg.se

Tidtabell 2020/2021 (uppdateras dagligen fram till skolstart)


Små avvikelser kan förekomma första skolveckorna. Eventuellt kommer vissa mindre korrigeringar att göras.


Senast uppdaterad:

Skriv ut