Boende, miljö & trafik

I denna sektion hittar du bland annat information om ditt boende, samhällsbyggnad, kommunikationer och trafik samt miljön och hur kommunen arbetar med miljöfrågor. Du kan också läsa om hur du gör för att söka bygglov eller få hjälp med energirådgivning, med mera.

Bild över Norregatan i Sölvesborg Fotograf: Jonte Göransson

Snöröjning och vinterväghållning 2016-2017

Har du funderat över vem som ansvarar för snöröjningen under vintern? När börjar man ploga och var börjar man?

Översiktsplaneworkshops under februari 2017

Workshops om kommunens översiktsplan

Var med och påverka din kommuns markanvändning!
Kommunen bjuder in till öppna möten/workshops under februari.

Detaljplaner i Sölvesborgs kommun

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Nu kan du själv studera vilken detaljplan som gäller i vilket område.
På samma sida kan du även följa aktuella planprocesser.

Fall av fågelinfluensa i Sverige

Det har konstaterats fall av fågelinfluensa i Skåne, bland både tam- och vildfåglar. Influensan är inte smittsam för människor men Länsstyrels...

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-02-22 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »