Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelser

Ansökan om bygglov

Till byggnadsnämnden i Sölvesborg har det kommit in en ansökan om bygglov för nybyggnad av 36 m högt torn med teknikbod på fastigheten Sölvesborg 4:2, (Idrottsvägen, bakom Sölvesborgs ishall).

Föreslaget strider mot gällande detaljplan avseende högsta tillåtna byggnadshöjd och användningssätt. Enligt 9 kapitlet 25 § plan- och bygglagen ska berörda grannar och sakägare ges möjlighet att yttra sig över förslag som strider mot gällande detaljplan.

Bygglovshandlingarna finns tillgängliga här och på stadsarkitektavdelningen 294 80 Sölvesborg.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 25 februari 2019. Synpunkter skickas till: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se eller Sölvesborgs kommun, stadsarkitektavdelningen, 294 80 Sölvesborg

Byggnadsnämnden

Text

Kommunfullmäktige

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Länk till anslag/bevis

Organ

Kommunfullmäktige omedelbar justering

Sammanträdesdatum

2019-02-04

Datum då anslaget publicerats

2019-02-05

Datum då anslaget avpubliceras

2019-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis


Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-12-17

Datum då anslaget publicerats

2018-12-20

Datum då anslaget avpubliceras

2019-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

 

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-11-26

Datum då anslaget publicerats

2018-12-03

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-24

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis


Kommunstyrelsen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-15

Datum då anslaget publicerats

2019-01-22

Datum då anslaget avpubliceras

2019-02-13

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevis

Kommunstyrelsen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-22

Datum då anslaget publicerats

2019-01-28

Datum då anslaget avpubliceras

2019-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevis

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-01-22

Datum då anslaget publicerats

2019-01-28

Datum då anslaget avpubliceras

2019-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevis

Kommunstyrelsens personalutskott

Byggnadsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-31

Datum då anslaget publicerats

2019-02-05

Datum då anslaget avpubliceras

2019-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektavdelningen

Underskrift

Magdalena Åkesson

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-30

Datum då anslaget publicerats

2019-01-31

Datum då anslaget avpubliceras

2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis


Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-01-23

Datum då anslaget publicerats

2019-01-29

Datum då anslaget avpubliceras

2019-02-20

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-02-06

Datum då anslaget publicerats

2019-02-12

Datum då anslaget avpubliceras

2019-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-01-30

Datum då anslaget publicerats

2019-02-05

Datum då anslaget avpubliceras

2019-03-01

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-02-13

Datum då anslaget publicerats

2019-02-18

Datum då anslaget avpubliceras

2019-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-

Datum då anslaget publicerats

2019-

Datum då anslaget avpubliceras

2019-

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2019-

Datum då anslaget publicerats

2019-

Datum då anslaget avpubliceras

2019

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Länk till anslag/bevis


Omsorgsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-24

Datum då anslaget publicerats

2019-01-31

Datum då anslaget avpubliceras

2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis


Omsorgsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-12-06

Datum då anslaget publicerats

2018-12-10

Datum då anslaget avpubliceras

2019-01-02

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis

Fritids- och kulturnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-07

Datum då anslaget publicerats

2019-02-12

Datum då anslaget avpubliceras

2019-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

Revisionen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Revisionen

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Datum då anslaget publicerats

2018-11-08

Datum då anslaget avpubliceras

2018-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja


Sölvesborgs Kommunföretag AB

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Sammanträdesdatum

2018-11-13

Datum då anslaget publicerats

2018-11-16

Datum då anslaget avpubliceras

2018-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis

Överförmyndarnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-12

Datum då anslaget publiceras

2018-12-20

Datum då anslaget avpubliceras

2019-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarnämnden

Underskrift

Ida Svensson

Länk till anslag/bevis

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 februari 2019
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik