Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträde

Nästa kommunfullmäktige blir 2019-12-09 i Furulundsskolans aula, klockan 15:00.

Vid sammanrädet kommer kommunens förslag till budget för år 2020 att behandlas.

1

Sammanträdets öppnande

2

Kulturpris 2019

3

Återremiss - Biblioteksplan

4

Delårsrapport per den 31 augusti 2019; Sölvesborgs kommun

5

Delårsrapport per den 31 augusti 2019; Sölvesborgs kommunkoncern

6

Syskonen Balkenhausens samfond 2019

7

Kompletteringsbudget 2 2019

8

Kommunal proprieborgen till SEVAB

9

Revidering av Övriga avgifter inom omsorgsnämndens verksamhetsområde, FFS 7.21

10

Revidering av Månadsavgifter i särskilda boenden, FFS 7.23

11

Revidering av Avgiftskonstruktion, FFS 7.11

12

Revidering av Taxa för Räddningstjänsten, FFS 7.32

13

Uppräkning av kostnadsfaktorn (K) i Taxor för Miljöförbundet Blekinge Väst, FFS 7.31

14

Förslag till reviderad taxa inom livsmedelslagstiftningen; Miljöförbundet Blekinge Väst

15

Revidering av Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommun, FFS 7.4

16

Revidering av Renhållningstaxa 2020, FFS 7.5

17

Föreskrifter för avfallshantering

18

Revidering av Taxa för plats i barnomsorgen, FFS 7.12

19

Upphävande av Taxa för prövningar i grundskolan, FFS 7.28

20

Upphävande av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler

21

Förslag till Policy för arbete med nationella minoriteter

22

Förslag till styrdokument för kris- och beredskapsarbete 2019-2022

23

Projekt: Interkommunal havsplanering i Blekinge

24

Ansökan i miljömål - ändring av befintligt tillstånd enligt miljöbalken för Taggen Vindpark, mål nr M 1242-18

25

Budget 2020 - Sölvesborgs kommun

26

Ekonomisk flerårsplan - Sölvesborgs kommun 2021-2022

27

Omsorgsavgift 2020, FFS 7.11

28

Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

29

Avsägelse av samtliga politiska uppdrag

30

Avsägelse som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

31

Fyllnadsval av ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

32

Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

33

Motion om att tillgängliggöra Sandvikens badplats

34

Interpellation angående belysning på cykelväg mellan Norje Havskrog och Byvägen

35

Interpellation om vad som görs för att behålla Arbetsförmedlingens kontor i Sölvesborg

36

Meddelanden


Arne Bogren
ordförande
Kommunfullmäktige

Detaljplanering

  • Detaljplanen för Sölvesborg 4:9 del av Sölvesborg 4:5 (Malbork plats) är ute på samråd 18 november -9 december 2019. Länk till kungörelse.

 

 

Anslagsbevis

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunfullmäktiges anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-
Anslaget publiceras: 2019-
Anslaget avpubliceras: 2019-


Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunstyrelsens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-11-12
Anslaget publiceras: 2019-11-15
Anslaget avpubliceras: 2019-12-09

Sammanträdesdatum: 2019-12-03
Anslaget publiceras: 2019-12-03
Anslaget avpubliceras: 2019-12-27


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-11-26
Anslaget publiceras: 2019-11-27
Anslaget avpubliceras: 2019-12-19

Sammanträdesdatum: 2019-11-06
Anslaget publiceras: 2019-11-13
Anslaget avpubliceras: 2019-12-05

Sammanträdesdatum: 2019-11-05
Anslaget publiceras: 2019-11-08
Anslaget avpubliceras: 2019-12-02


Kommunstyrelsens personalutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Personalkontoret. Länk till Kommunstyrelsens Personalutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-11-14
Anslaget publiceras: 2019-11-18
Anslaget avpubliceras: 2019-12-10


Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Barn- och utbildningskontoret. Länk till Barn- och utbildningsnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-11-20
Anslaget publiceras: 2019-11-26
Anslaget avpubliceras: 2019-12-18

Sammanträdesdatum: 2019-12-04
Anslaget publiceras: 2019-12-10
Anslaget avpubliceras: 2020-01-01

Sammanträdesdatum: 2019-12-09
Anslaget publiceras: 2019-12-10
Anslaget avpubliceras: 2020-01-01

 

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Individ- och familjeomsorgens kontor. Länk till Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-11-20
Anslaget publiceras: 2019-11-26
Anslaget avpubliceras: 2019-12-20

 

Byggnadsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Stadsarkitektavdelningen. Länk till Byggnadsnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-11-07
Anslaget publiceras: 2019-11-12
Anslaget avpubliceras: 2019-12-04

Sammanträdesdatum:
Anslaget publiceras:
Anslaget avpubliceras:


Fritids- och kulturnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Fritidskontoret.
Länk till fritids- och kulturnämndens anslag/bevis.länk till annan webbplats

Sammanträdesdatum: 2019-11-21
Anslaget publiceras : 2019-11-26
Anslaget avpubliceras: 2019-12-18

Sammanträdesdatum:
Anslaget publiceras:
Anslaget avpubliceras:

 

Omsorgsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på omsorgsnämndens kansli. Länk till Omsorgsnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-11-21 § 93
Anslaget publiceras: 2019-11-22
Anslaget avpubliceras: 2019-12-16

Sammanträdesdatum: 2019-11-21 § 86-92, 94-100
Anslaget publiceras: 2019-11-28
Anslaget avpubliceras: 2019-12-20

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på omsorgsnämndens kansli. Länk till Omsorgsnämndens arbetsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-10-10
Anslaget publiceras: 2019-10-15
Anslaget avpubliceras: 2019-11-06

Revisionen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Revisionens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-06-13
Anslaget publiceras: 2019-06-20
Anslaget avpubliceras: 2019-07-12

 

Sölvesborgs Kommunföretag

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Sölvesborgs Kommunföretag AB's anslag/bevislänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-11-12
Anslaget publiceras: 2019-11-15
Anslaget avpubliceras: 2019-12-09

Överförmyndarnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till Överförmyndarnämndens anslag/bevis.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdesdatum: 2019-12-02
Anslaget publiceras: 2019-12-10
Anslaget avpubliceras: 2020-01-02

Senast uppdaterad: 10 december 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik