Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelser

Kommunfullmäktige sammanträder 2018-09-24 i Furulundsskolans aula, kl. 18:30.

Ärenden

1. Sammanträdets öppnande

2. Information från Sölvesborgs Stuveri och Hamn AB

3. Revisionsberättelse för år 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet - Samordningsförbundet i Blekinge län

4. Förslag på sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2019

5. Förslag till Länsövergripande samverkansavtal

6. Förslag till revidering av Reglemente för revisorerna, FFS 2.9

7. Avsägelse från Nils-Wåge Svensson som ersättare i byggnadsnämnden

8. Fyllnadsval av ersättare i byggnadsnämnden

9. Avsägelse från Nils-Wåge Svensson som ersättare i kommunfullmäktige

10. Fyllnadsval av revisor i Sölvesborgs kommun

11. Motion om omplacering av djur

12. Motion om nattvandrare

13. Motion om införande av 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen, för anställda från 55 års ålder

14. Motion om museiträdgården som en impuls i Sölvesborgs kulturliv

15. Motion om kretsloppstänk för dag- och spillvatten

16. Motion om att införa Rättviksmodellen

17. Motion om att lägga delar av parkförvaltningen på entreprenad

18. Motion om meddelarfrihet

19. Interpellation gällande klimatförändringar - inomhusklimatet på våra
boenden

20. Meddelanden


Sölvesborg 2018-09-17

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktige

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-24

Datum då anslaget publicerats

2018-09-28

Datum då anslaget avpubliceras

2018-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

Länk till anslag/bevis


Kommunstyrelsen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-08-28

Datum då anslaget publicerats

2018-08-30

Datum då anslaget avpubliceras

2018-09-21

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

Länk till anslag/bevis


Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Datum då anslaget publicerats

2018-09-27 

Datum då anslaget avpubliceras

2018-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

Länk till anslag/bevis


Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-08-28

Datum då anslaget publicerats

2018-08-30

Datum då anslaget avpubliceras

2018-09-21

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

Länk till anslag/bevis


Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-

Datum då anslaget publicerats

2018-

Datum då anslaget avpubliceras

2018-

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift


Länk till anslag/bevis


Kommunstyrelsens personalutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Länk till anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-13

Datum då anslaget publicerats

2018-09-21

Datum då anslaget avpubliceras

2018-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Johanna Lilja

Byggnadsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Datum då anslaget publicerats

2018-10-10

Datum då anslaget avpubliceras

2018-10-31

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektavdelningen

Underskrift

Magdalena Åkesson

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018

Datum då anslaget publicerats

2018-

Datum då anslaget avpubliceras

2018-

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-

Datum då anslaget publicerats

2018-

Datum då anslaget avpubliceras

2018-

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Sanna Svensson

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-27

Datum då anslaget publicerats

2018-09-28

Datum då anslaget avpubliceras

2018-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-19

Datum då anslaget publicerats

2018-09-25

Datum då anslaget avpubliceras

2018-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-08-29

Datum då anslaget publicerats

2018-09-04

Datum då anslaget avpubliceras

2018-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Datum då anslaget publicerats

2018-09-06

Datum då anslaget avpubliceras

2018-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

Omsorgsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-27

Datum då anslaget publicerats

2018-10-02

Datum då anslaget avpubliceras

2018-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis


Omsorgsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-09-13

Datum då anslaget publicerats

2018-09-19

Datum då anslaget avpubliceras

2018-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

Länk till anslag/bevis


Fritids- och kulturnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2018-

Datum då anslaget publicerats

2018-

Datum då anslaget avpubliceras

2018-

Förvaringsplats för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Ann-Louise Cato

Länk till anslag/bevis


SBKF Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

SBKF Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdatum


Datum då anslaget publicerats


Datum då anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Förbundskansliet

Underskrift


Valnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-12

Datum då anslaget publicerats

2018-09-18

Datum då anslaget avpubliceras

2018-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson

Länk till anslag/bevis


Överförmyndarnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-21

Datum då anslaget publiceras

2018-08-28

Datum då anslaget avpubliceras

2018-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarnämnden

Underskrift

Ida Svensson

Länk till anslag/bevis


Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik