Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås.

Kommunfullmäktige

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-01-29

Datum då anslaget publicerats

2018-02-01

Datum då anslaget avpubliceras

2018-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson


Kommunstyrelsen

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-01-16

Datum då anslaget publicerats

2018-01-19

Datum då anslaget avpubliceras

2018-02-10

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson


Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Datum då anslaget publicerats

2018-02-14

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Sölvesborg, kommunkansliet

Underskrift

Monica Andersson


Byggnadsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-31

Datum då anslaget publicerats

2018-02-07

Datum då anslaget avpubliceras

2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektavdelningen

Underskrift

Magdalena Åkesson

Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018

Datum då anslaget publicerats

2018

Datum då anslaget avpubliceras

2018

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Lena Mattsson

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Datum då anslaget publicerats

2018-02-13

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-07

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Lena Mattsson

 

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-01-24

Datum då anslaget publicerats

2018-01-30

Datum då anslaget avpubliceras

2018-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

 

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-14

Datum då anslaget publicerats

2018-02-20

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Individ- och familjeomsorgskontoret

Underskrift

Martina Johansen

 

Omsorgsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-25

Datum då anslaget publicerats

2018-01-31

Datum då anslaget avpubliceras

2018-02-22

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Carina Johansson

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-08

Datum då anslaget publicerats

2018-02-14

Datum då anslaget avpubliceras

2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgskontoret

Underskrift

Camilla Eriksson

 

Fritids- och kulturnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Fritids- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-01

Datum då anslaget publicerats

2018-02-06

Datum då anslaget avpubliceras

2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

Ann-Louise Cato

 

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut.


Anslagstavlan i stadshuset

Den information som finns på den här sidan hittar du även under en övergångstid på vår fysiska officiella anslagstavla på Sölvesborgs kommun, som hänger i korridoren i stadshusets huvudentré. Från och med den första januari 2018 är den enda skillnaden på de digitala och de fysiska anslagen i pappersform att de senare har en underskrift för att bestyrka att anslaget är gjort.

På vår anslagstavla i stadshusets huvudentré finns också uppgifter om aktförvaring, kallelse till kommunfullmäktige och lediga kommunala tjänster.

Text

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.