Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelser

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium har idag 2020-03-13 beslutat att ställa in Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-03-23 pga rådande omständigheter gällande Corona/Covid 19.

Nästa Kommunfullmäktige sammanträde blir 2020-04-27 i Furulundsskolans aula, klockan 17:30.

Sölvesborg 2020-02-13


Arne Bogren
ordförande
Kommunfullmäktige

Ny detaljplan i Sölvesborg för antagande

En detaljplan för del av fastigheten Sölvesborg 5:1 m.fl. i Sölvesborg, Sölvesborgs kommun, har upprättats av stadsarkitektavdelningen.

Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde och skola kan uppföras strax norr om centrala Sölvesborg. Området angörs genom två nya anslutningar från Blekingevägen.

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen 2020-02-06 § 05 och överlämnade den till kommunfullmäktige för antagande. Antagandet kommer tidigast att ske vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23
mars 2020.

Inkomna synpunkter under granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Detta, samt övriga handlingar i ärendet, finns tillgängligt på stadsarkitektavdelningen (Stadshuset vån 3) och på kommunens hemsida. Upplysningar i ärendet lämnas av Anna Terning, 0456-81 60 51 eller anna.terning@solvesborg.se

Läs mer om detaljplanen.

Kungörelse om laga kraft – Ny detaljplan i Hällevik

Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2020 att anta detaljplanen för del av Stiby 30:10, 4:17 och 28:1 m.fl., Hällevik, Sölvesborgs kommun i Blekinge län. Beslutet vann laga kraft den 28 februari 2020.

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen enligt 14 kap. plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Byggnadsnämnden

 

 

Anslagsbevis

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunfullmäktiges anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och protokolllänk till annan webbplats.

KF § 21 justeras omedelbart
Sammanträdesdatum: 2020-02-03
Anslaget publiceras: 2020-02-04
Anslaget avpubliceras: 2019-02-25

Sammanträdesdatum: 2020-02-03
Anslaget publiceras: 2020-02-07
Aslaget avpubliceras: 2020-03-02

Krisledningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Krisledningsnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2020-03-18
Anslaget publiceras: 2020-03-20
Anslaget avpubliceras: 2020-04-10

Sammanträdesdatum: 2020-03-23
Anslaget publiceras: 2020-03-25
Anslaget avpubliceras: 2020-04-15

 

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunstyrelsens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2020-03-10
Anslaget publiceras: 2020-03-13
Anslaget avpubliceras: 2020-04-06


Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats och protokolllänk till annan webbplats.

KSAU
Sammanträdesdatum: 2020-03-13
Anslaget publiceras: 2019-03-19
Anslaget avpubliceras: 2019-04-10

Sammanträdesdatum: 2020-03-03
Anslaget publiceras: 2019-03-05
Anslaget avpubliceras: 2019-03-27


Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Näringslivskontoret. Länk till Kommunstyrelsens Näringslivsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2020-03-17
Anslaget publiceras: 2020-03-19
Anslaget avpubliceras: 2020-04-10


Kommunstyrelsens personalutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Personalkontoret. Länk till Kommunstyrelsens Personalutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2020-02-06
Anslaget publiceras: 2020-02-12
Anslaget avpubliceras: 2020-03-05


Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Barn- och utbildningskontoret. Länk till Barn- och utbildningsnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2020-03-20
Anslaget publiceras: 2020-03-20
Anslaget avpubliceras: 2020-04-11

Sammanträdesdatum: 2020-03-05
Anslaget publiceras: 2020-03-05
Anslaget avpubliceras: 2020-03-27

Sammanträdesdatum: 2020-02-26
Anslaget publiceras: 2019-03-03
Anslaget avpubliceras: 2020-03-25


Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Individ- och familjeomsorgens kontor. Länk till Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2020-03-20
Anslaget publiceras: 2020-03-24
Anslaget avpubliceras: 2020-04-14

Sammanträdesdatum: 2020-03-11
Anslaget publiceras: 2020-03-17
Anslaget avpubliceras: 2020-04-07

Sammanträdesdatum: 2020-02-19
Anslaget publiceras: 2020-03-03
Anslaget avpubliceras: 2020-03-24


Byggnadsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Stadsarkitektavdelningen. Länk till Byggnadsnämndens anslag/bevis och protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2020-03-05
Anslaget publiceras: 2020-03-10
Anslaget avpubliceras: 2020-03-31

Sammanträdesdatum:
Anslaget publiceras:
Anslaget avpubliceras:


Fritids- och kulturnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Fritidskontoret.
Länk till fritids- och kulturnämndens anslag/bevis.länk till annan webbplats

Sammanträdesdatum: 2020-03-12
Anslaget publiceras : 2020-03-17
Anslaget avpubliceras: 2020-04-07

Sammanträdesdatum:
Anslaget publiceras:
Anslaget avpubliceras:


Omsorgsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på omsorgsnämndens kansli. Länk till Omsorgsnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2020-02-27
Anslaget publiceras: 2020-03-04
Anslaget avpubliceras: 2020-03-26


Omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på omsorgsnämndens kansli. Länk till Omsorgsnämndens arbetsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2020-03-12
Anslaget publiceras: 2020-03-17
Anslaget avpubliceras: 2020-04-08


Revisionen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Revisionens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-06-13
Anslaget publiceras: 2019-06-20
Anslaget avpubliceras: 2019-07-12

 

Sölvesborgs Kommunföretag

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Sölvesborgs Kommunföretag AB's anslag/bevislänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-11-12
Anslaget publiceras: 2019-11-15
Anslaget avpubliceras: 2019-12-09

Överförmyndarnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till Överförmyndarnämndens anslag/bevis.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanträdesdatum: 2020-01-27
Anslaget publiceras: 2020-02-04
Anslaget avpubliceras: 2020-02-26

Senast uppdaterad: 24 mars 2020

Skriv ut
Kommun och politik