Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

Kungörelser

Nya föreskrifter för avfallshantering på utställning

Ett förslag till nya föreskrifter för avfallshantering har tagits fram. Under tiden 17 september-17 oktober 2019 kan du lämna synpunkter på förslaget.

Föreskrifterna för avfallshantering styr hur avfall hanteras i kommunerna Sölvesborg, Olofström och Karlshamn. Tillsammans med det samägda avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB och den gemensamma tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst arbetar kommunerna för att avfallshanteringen ska medverka till en bättre miljö. En ny avfallsplan med förutsättningar, mål och fokusområden fram till 2025 togs fram under 2018.

Samrådshandlingar finns under samrådstiden tillgängliga på medborgarkontoret, stadshuset i Sölvesborg, på Sölvesborgs bibliotek och på Sölvesborgs kommuns hemsida (nedan).


Om du har frågor om avfallsplanen, kontakta Helen Gårner, miljösamordnare, på 0456-81 63 68.

Synpunkter på förslaget till avfallsplan kan du framföra skriftligen per e-post till solvesborgs.kommun@solvesborg.se eller med brev till Sölvesborgs kommun, Kommunstyrelsen, Repslagaregatan 1, 294 80 Sölvesborg.

Senast den 17 oktober 2019 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsens registrator.

Kommunstyrelsen

Kungörelsedelgivning från Lantmäteriet

Kallelse till lantmäterisammanträde avseende ledningsrätt för VA och fiber berörande Mörby 11:1 m.fl.; Sölvesborg Energi och Vatten AB. (Lantmäteriets ärendenummer K1999).

Handlingar (följebrev) hittar du nedan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Nästa kommunfullmäktige blir 2019-12-09 i Furulundsskolans aula, klockan 15:00.


Arne Bogren
ordförande
Kommunfullmäktige

ANSLAGSBEVIS

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunfullmäktiges anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-10-14
Anslaget publiceras: 2019-10-18
Anslaget avpubliceras: 2019-11-11

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunstyrelsens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-10-01
Anslaget publiceras: 2019-10-04
Anslaget avpubliceras: 2019-10-28

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-09-24
Anslaget publiceras: 2019-09-26
Anslaget avpubliceras: 2019-10-18

Kommunstyrelsens personalutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Personalkontoret. Länk till Kommunstyrelsens Personalutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-09-19
Anslaget publiceras: 2019-09-25
Anslaget avpubliceras: 2019-10-16

Sölvesborgs Kommunföretag

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Sölvesborgs Kommunföretag AB's anslag/bevislänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-06-04
Anslaget publiceras: 2019-06-13
Anslaget avpubliceras: 2019-07-05

Byggnadsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-03

Datum då anslaget publicerats

2019-10-08

Datum då anslaget avpubliceras

2019-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektavdelningen

Underskrift

Johanna Lilja

Länk till anslag/bevisöppnas i nytt fönster


Byggnadsnämnden

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag.

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-22

Datum då anslaget publicerats

2019-08-27

Datum då anslaget avpubliceras

2019-09-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektavdelningen

Underskrift

Magdalena Åkesson

Länk till anslag/bevis


Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Barn- och utbildningskontoret. Länk till Barn- och utbildningsnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats och protokolllänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-09-18.
Anslaget publiceras: 2019-09-19.
Anslaget avpubliceras: 2019-10-11.

Sammanträdesdatum: 2019-09-18.
Anslaget publiceras: 2019-09-24.
Anslaget avpubliceras: 2019-10-16.

Sammanträdesdatum: 2019-09-26.
Anslaget publiceras: 2019-09-27.
Anslaget avpubliceras: 2019-10-19.

Sammanträdesdatum: 2019-10-09.
Anslaget publiceras: 2019-10-15.
Anslaget avpubliceras: 2019-11-06.

Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Individ- och familjeomsorgens kontor. Länk till Barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsutskotts anslag/bevislänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-09-16.
Anslaget publiceras: 2019-09-17.
Anslaget avpubliceras: 2019-10-11.

Sammanträdesdatum: 2019-09-18.
Anslaget publiceras: 2019-09-24.
Anslaget avpubliceras: 2019-10-18.

 

Fritids- och kulturnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Fritidskontoret.
Länk till fritids- och kulturnämndens anslag/bevis.länk till annan webbplats

Sammanträdesdatum: 2019-10-03
Anslaget publiceras: 2019-10-04
Anslaget avpubliceras: 2019-10-29

Sammanträdesdatum: 2019-09-12
Anslaget publiceras : 2019-09-17
Anslaget avpubliceras: 2019-10-09

Omsorgsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på omsorgsnämndens kansli. Länk till Omsorgsnämndens anslag/bevis.

Sammanträdesdatum: 2019-09-26
Anslaget publiceras: 2019-10-01
Anslaget avpubliceras: 2019-10-23

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på omsorgsnämndens kansli. Länk till Omsorgsnämndens arbetsutskotts anslag/bevis.

Sammanträdesdatum: 2019-10-10
Anslaget publiceras: 2019-10-15
Anslaget avpubliceras: 2019-11-06


Revisionen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Revisionens anslag/bevislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträdesdatum: 2019-06-13
Anslaget publiceras: 2019-06-20
Anslaget avpubliceras: 2019-07-12

Överförmyndarnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till Överförmyndarnämndens anslag/bevislänk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2019-09-03
Anslaget publiceras: 2019-09-10
Anslaget avpubliceras: 2019-10-02

Sammanträdesdatum: 2019-10-07
Anslaget publiceras: 2019-10-14
Anslaget avpubliceras: 2019-11-05

Senast uppdaterad: 18 oktober 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik