Avfall och återvinning

Person som sorterar pappersförpackningar.

Avfall och återvinning i Sölvesborg hanteras av Förpacknings- och tidningsinsamlingen och av Västblekinge Miljö AB, förkortat VMAB, som är ett kommunalt bolag som ägs av kommunerna Sölvesborg, Olofström och Karlshamn.

Vad får jag slänga i mina sopor hemma?

I vissa typer av boende ingår sophämtning, och i så fall får du information från din hyresvärd om hur du ska sortera. Om sophämtning inte ingår i ditt boende, behöver du teckna ett eget abonnemang med Västblekinge Miljö AB. Ditt abonnemang styr hur du ska sortera dina sopor.

Vad får jag lämna på återvinningsstationerna?

På de obemannade återvinningsstationerna får du som privatperson kostnadsfritt lämna:

  • Pappersförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Färgat och ofärgat förpackningsglas
  • Tidningar
  • Småbatterier

Du får inte lämna grovsopor och annat större avfall här.

Vad får jag lämna på återvinningscentralen?

På den bemannade återvinningscentralen i Sölvesborg får du som privatperson under återvinningscentralens öppettider lämna alla slags avfall som du får lämna på en återvinningsstation, och dessutom:

  • Grovsopor
  • Farligt avfall (förutom asbets)

Max två kubikmeter per dag är kostnadsfritt att lämna på återvinningscentralen, därefter tas det ut en avgift. Du får inte lämna asbets här, det måste lämnas på VMABs anläggning i Mörrum, och materialet ska då vara inplastat.

Läs mer

Nya föreskrifter för avfallshantering på utställning

Ett förslag till nya föreskrifter för avfallshantering har tagits fram. Under tiden 17 september-17 oktober 2019 kan du lämna synpunkter på förslaget.

Föreskrifterna för avfallshantering styr hur avfall hanteras i kommunerna Sölvesborg, Olofström och Karlshamn. Tillsammans med det samägda avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB och den gemensamma tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst arbetar kommunerna för att avfallshanteringen ska medverka till en bättre miljö. En ny avfallsplan med förutsättningar, mål och fokusområden fram till 2025 togs fram under 2018.

Samrådshandlingar finns under samrådstiden tillgängliga på medborgarkontoret, stadshuset i Sölvesborg, på Sölvesborgs bibliotek och på Sölvesborgs kommuns hemsida (nedan).


Om du har frågor om avfallsplanen, kontakta Helen Gårner, miljösamordnare, på 0456-81 63 68.

Synpunkter på förslaget till avfallsplan kan du framföra skriftligen per e-post till solvesborgs.kommun@solvesborg.se eller med brev till Sölvesborgs kommun, Kommunstyrelsen, Repslagaregatan 1, 294 80 Sölvesborg.

Senast den 17 oktober 2019 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsens registrator.

Kommunstyrelsen

Senast uppdaterad: 17 september 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö