Snöskottning och sandning

Sölvesborgs kommun och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snö­röjning och halkbekämpning. Kommunens parkenhet sköter snöplogning och halkbekämpning på gång och cykelbanor. Bolaget Sölvesborg energi utför plogning och halkbekämpning på de kommunala vägarna i kommunen, medan Trafikverket och enskilda väghållare delar på ansvaret för resterande gator. Fastighetsägare med gångbana utanför sin tomt ansvarar för renhållning, snöröjning och halkbekämpning där.

Kommunen börjar snöröja de viktigaste lederna när snön är cirka 4 cm djup. På övriga områden snöröjs lederna när snön är cirka 8 cm djup. Gatornas turordning är baserad på trafikstatistik och prioritering av samhällsviktiga funktioner.

Vi på kommunen har stor förståelse för att det kan vara jobbigt att behöva vänta på skottning av just din gata. Du kan dock lita på att teamet arbetar hårt för att alla gator ska bli skottade så fort som möjligt. Ambitionen är att det ska vara snöröjt inom 5 timmar på viktigare leder och inom 24 timmar på övriga vägar efter att snöfallet upphört. Kommunen försöker även att snöröja större parkeringsplatser så tidigt som möjligt.

På återvinningscentralen i Sölve kan du hämta grus och sand för att bekämpa halka. Du som är fastighetsägare får som mest hämta 100 liter sand till din sandning

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 22 april 2020

Skriv ut
Trafik och resor