Sölvesborgs kommun

Ombyggnad av resecentrum

Under mitten av november startar en större ombyggnad av resecentrum, som preliminärt beräknas vara klar till sommaren. Att arbete pågår och vad som gäller kommer att framgå av skyltning på plats.

Under delar av byggtiden kommer hela Trädgårdsgatan (gatan som leder ner till järnvägsstationen innan ICA och fortsätter till restaurangen Skeppsbron) att vara avstängd för all fordonstrafik, förutom Blekingetrafikens bussar och utryckningsfordon.

Det kommer även att bli mindre utrymme att röra sig på för gående. Hållplatsen för tågtrafikens ersättningsbussar kommer att flytta till en parkeringsplats i närheten av Malbork plats, denna stängs då av för parkering. På Malbork plats kommer det även att finnas byggbodar. På grund av ombyggnadnationen kommer cykelstället närmast järnvägstationen tillfälligt att plockas bort.

Syftet är bland annat att förbättra möjligheten parkera sin cykel så att den blir enklare att nyttja i pendlandet, till exempel kommer det att byggas ett cykelgarage med möjlighet att ladda sin elcykel.

Under tiden för arbetet uppmanar vi er att vara extra försiktiga och uppmärksamma i området, och vi ber om er förståelse för begränsad framkomlighet och eventuellt buller under dagtid.

Relaterade kontakter

Medborgarkontoret
E-post: medborgarkontoret@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 81

Senast uppdaterad:

Skriv ut