Sölvesborgs kommun

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Aktuellt

Driftinformation

 • Ombyggnad av Fyra årstiders park

  Under vecka 22 påbörjar vi arbetet med att renovera Fyra årstiders park. Renoveringen sker i två etapper där den första beräknas vara klar vecka 27. Vi ber dig ha överseende med störningar som kan uppstå i samband med pågående arbeten samt att respektera avspärrningar.
 • Renovering av Hälleviks badbrygga

  Under vecka 15 påbörjas renovering av Hälleviks badbrygga. Av säkerhetsskäl behöver du hålla avstånd till pågående arbete och respektera de avspärrningar som görs i området.
 • Renovering av planteringsytor vid Konsthallen

  Tisdag 9 april påbörjar vi arbetet med att renovera planteringsytorna vid Konsthallen (Skeppsbrotorget). Arbetet kommer enbart att pågå under dagtid, men kan stundvis påverka tillgängligheten både på Skeppsbrogatan och Skeppsbrotorget. Arbetet kommer att pågå till mitten av maj.
 • Arbete med nytt område i stadsdelen Ljungaviken

  Nu startar utbyggnaden av bostadsområdet i stadsdelen Ljungaviken etapp 2B genom att vi börjar skapa vägar och sätta upp gatubelysning i området. Detta arbete börjar i slutet av januari och beräknas vara klart under sommaren eller hösten.

Nyheter

Kalender