Sölvesborgs kommun

Omsorg och stöd

Sölvesborgs kommun hjälper personer med funktionsnedsättningar, barn, familjer och äldre i behov av särskilt stöd, samt personer med missbruks- och beroendeproblematik. Vi utgår från att alla människor är unika, har samma rättigheter och skyldigheter, men olika behov och möjligheter. På denna sida kan du som är invånare i Sölvesborgs kommun se vad det finns för hjälp och stöd att få från olika instanser i kommunen.