Sölvesborgs kommun

Anslagstavla, officiell

Här på Sölvesborgs kommuns officiella digitala anslagstavla kan du ta del av de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå digitalt. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga i tre veckor från datumet de anslås men här anslås även kungörelse, detaljplanering och annan information.

Du kan ta del av protokollen i sin helhet under Möten och protokoll. Undrar du över hur du överklagar ett beslut? Det kan du läsa mer om på sidan Överklaga beslut. Vill du se alla anslag så finns de på sidan Alla anslag.

KUNGÖRELSE

Nästa Kommunfullmäktigesammanträde äger rum 2024-06-18 i Furulundsskolans aula, klockan kl. 18:00 Kommunfullmäktige tv-webbsänds, länk till sändningen. Länk till annan webbplats. Kommunfullmäktige sänds i Sölvesborgs Närradio, 92,0 MHz. Länk till att lyssna på sändningen. Länk till annan webbplats.
Mötet är öppet för allmänheten.

Ärenden

1

Sammanträdets öppnande

2

Återbetalning av eget kapital Cura Individutveckling

3

Fastställande av månadsavgift för bostad med särskild service på Rönnevägen

4

Revidering av reglemente för Vård- och omsorgsnämnden (FFS 2.6)

5

Kompletteringsbudget 1/2024 - Sölvesborgs kommun

6

Förslag om revidering av projekt Samordnad service/Facility Management (del av budget 2024)

7

Framflyttning av Rambudgetbeslut till september 2024

8

Revisionsberättelse avseende år 2023 samt beviljande av ansvarsfrihet; Cura Individutveckling

9

Revisionsberättelse avseende år 2023 samt beviljande av ansvarsfrihet; Kommunstyrelsen Sölvesborgs Kommun

10

Avsägelse samt fyllnadsval av uppdraget som lekmannarevisor i Västblekinge Miljö AB

11

Avsägelse av uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen, Sölvesborgs Kommunföretag AB samt Västblekinge Miljö AB: Ronny Hellström SD

12

Återgång från föräldrarledighet; Louise Erixon SD

13

Motion- Förundersökning om möjligheterna för etablering av ett marint center på Listerlandet

14

Motion- Förundersökning av möjligheter för turist- och gemenskapsprojektet "Sölvesborg: Porten till Sveriges Trädgård"

15

Meddelande

Sölvesborg 2024-06-11

Arne Bogren
Borgmästare/ordförande

Kungörelse - tid och plats för slutlig sammanräkning av röster till EU-valet 2024 (Länsstyrelsen)

Länsstyrelsen i Blekinge län beslutar i enlighet med 13 kap. 4 § vallagen (2005:837) att kungöra att den slutliga sammanräkningen av de röster som angivits vid val till Europaparlamentet den 9 juni 2024 i Blekinge län påbörjas måndagen den 10 juni 2024 klockan 9.00 i Länsstyrelsens lokaler på Skeppsbrokajen 4, Karlskrona.

Anslagsbevis

Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till kommunfullmäktiges anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2024-05-27
Anslaget publiceras: 2024-05-31
Anslaget avpubliceras: 2024-06-22

Kommunstyrelsen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till kommunstyrelsens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2024-06-11
Anslaget publiceras: 2024-06-12
Anslaget avpubliceras: 2024-07-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till kommunstyrelsens arbetsutskotts anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

KSAU Rambudgetberedning - budget 2025
Sammanträdesdatum: 2024-05-28
Anslaget publiceras: 2024-05-31
Anslaget avpubliceras: 2024-06-21

Sammanträdesdatum: 2024-06-04
Anslaget publiceras: 2024-06-07
Anslaget avpubliceras: 2024-06-28

Kommunstyrelsens näringslivsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på näringslivskontoret. Länk till kommunstyrelsens näringslivsutskotts anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2024-06-04
Anslaget publiceras: 2024-06-19
Anslaget avpubliceras: 2024-07-11

Kommunstyrelsens personalutskott är nerlagt - personalfrågor tas från och med år 2023 i Kommunstyrelsens arbetsutskott

Gamla protokoll förvaras på HR.

Arbete- och välfärdsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på arbete- och välfärdskontoret. Länk till arbete- och välfärdsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2024-05-21
Anslaget publiceras: 2024-05-24
Anslaget avpubliceras: 2024-06-14

Arbete- och välfärdsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på arbete- och välfärdskontoret. Länk till arbete- och välfärdsnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2024-05-29
Anslaget publiceras: 2024-06-03
Anslaget avpubliceras: 2024-06-24

Arbete- och välfärdsnämndens individutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på arbete- och välfärdskontoret. Länk till arbete- och välfärdsnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdestadum: 2024-06-13
Anslaget publiceras: 2024-06-17
Anslaget avpubliceras: 2024-07-08

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på barn- och utbildningskontoret. Länk till barn- och utbildningsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum förvaltningen: 2024-06-19
Anslaget publiceras: 2024-06-19
Anslaget avpubliceras: 2024-07-10

Sammanträdesdatum arbetsutskottet: 2024-05-29
Anslaget publiceras: 2024-06-04
Anslaget avpubliceras: 2024-06-25

Vård- och omsorgsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på vård- och omsorgsnämndens kansli. Länk till vård- och omsorgsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2024-05-23
Anslaget publiceras: 2024-05-29
Anslaget avpubliceras: 2024-06-20

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på vård- och omsorgsnämndens kansli. Länk till vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2024-06-04
Anslaget publiceras: 2024-06-12
Anslaget avpubliceras: 2024-07-04

Byggnadsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på Stadsarkitektavdelningen. Länk till Byggnadsnämndens anslag/bevis  Länk till annan webbplats.och protokoll Öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2024-05-23
Anslaget publiceras: 2024-05-28
Anslaget avpubliceras: 2024-06-19

Samhällsbyggnads,- Fritid och kulturnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på fritidskontoret. Länk till Samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2024-06-12
Anslaget publiceras : 2024-06-17
Anslaget avpubliceras: 2024-07-08

Revisionen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till revisionens anslag/bevis Länk till annan webbplats..

Sammanträdesdatum: 2023-05-23
Anslaget publiceras: 2023-05-25
Anslaget avpubliceras: 2023-06-16

Överförmyndarnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till överförmyndarnämndens anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2024-06-10
Anslaget publiceras: 2024-06-12
Anslaget avpubliceras: 2024-07-03

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till Sölvesborgs kommunföretag AB's anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

BOLAGSSTÄMMAN
Sammanträdesdatum: 2024-06-11
Anslaget publiceras: 2024-06-14
Anslaget avpubliceras: 2024-07-05

KONSTITUERANDE Styrelsemöte
Sammanträdesdatum: 2024-06-11
Anslaget publiceras: 2024-06-14
Anslaget avpubliceras: 2024-07-05

Namnkommittén

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på tekniska avdelningen. Länk till namnkommitténs anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-04-17
Anslaget publiceras: 2023-05-04
Anslaget avpubliceras: 2023-05-25

Valnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet/överförmyndarhandläggaren. Länk till valnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2024-06-12
Anslaget publiceras: 2024-06-14
Anslaget avpubliceras: 2024-07-05

Delegationsbeslut 2024-06-17 , 54.5 kB, öppnas i nytt fönster., anslås 2024-06-19, avpubliceras 2024-07-11

Krisledningsnämnden

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till krisledningsnämndens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2023-12-19
Anslaget publiceras: 2023-12-20
Anslaget avpubliceras: 2024-01-10

Yndegården Fastighets AB

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till bolagets anslag/bevis. Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum: 2023-03-30
Anslaget publiceras: 2023-04-04
Anslaget avpubliceras: 2023-04-25

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund - Direktionen

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på kommunkansliet. Länk till direktionens anslag/bevis Länk till annan webbplats. och protokoll , 3.8 MB, öppnas i nytt fönster..

Sammanträdesdatum: 2024-03-04
Anslaget publiceras: 2024-03-07
Anslaget avpubliceras: 2024-03-29

Samverkansnämnden i Blekinge - Region Blekinge

Protokollet är justerat. Information om justering har skett genom anslag. Protokollet förvaras på registraturen Wämö Center, Karlskrona.

Sammanträdesdatum: 2024-05-24
Anslaget publiceras: 2024-06-10
Anslaget avpubliceras: 2024-07-02

Detaljplanering

Kungörelse

Kungörelse - granskning av ny detaljplan i Sölve

Ett förslag till ny detaljplan för Sölve 6:31 har tagits fram. Under tiden 6 maj – 31 maj 2024 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget innebär att möjliggöra en byggnation av ett kraftvärmeverk på fastighet Sölve 6:31 (utmed väg 123, mellan Sölve industriområde och Sölvedal).

Synpunkter ska framföras skriftligen till planochbygg@solvesborg.se eller till Strategiska avdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg, senast den 31 maj 2024. Ange tydligt namn och fastighetsbeteckning eller gatuadress. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter (senast under granskningstiden) kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Förslaget finns tillgängligt på medborgarkontoret i Stadshuset och på kommunens hemsida www.solvesborg.se/planer Länk till annan webbplats.. Upplysningar i ärendet lämnas av Ebba Ryd, 0456-81 60 80 eller ebba.ryd@solvesborg.se

Kungörelse - granskning av ny detaljplan i Ljungalyckan

Ett förslag till ny detaljplan för Ljungalyckan 4, 5, 6, 7, 8 och del av Sölvesborg 3:1 i Ljungalyckan har tagits fram. Under tiden 6 maj – 31 maj 2024 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget innebär att skapa möjlighet för bostäder i form av radhus, kedjehus och parhus.

Synpunkter ska framföras skriftligen till planochbygg@solvesborg.se eller Strategiska avdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 34 Sölvesborg, senast den 31 maj 2024. Ange tydligt namn och fastighetsbeteckning eller gatuadress. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter (senast under granskningstiden) kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Förslaget finns tillgängligt på medborgarkontoret i Stadshuset och på kommunens hemsida www.solvesborg.se/planer. Upplysningar i ärendet lämnas av Dan Janérus, 0456-81 63 61 eller dan.janerus@solvesborg.se

Kungörelse - granskning av ny detaljplan i Norje

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Norje 77:3, 80:3, 15:5 m.fl. har tagits fram. Under tiden 13 maj – 10 juni 2024 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med förslaget är justera gränserna mellan kvartersmark och allmän platsmark, inom ett befintligt planlagt bostadsområde, så att verkligheten och plankartan stämmer bättre överens. Det föreslås även en viss förtätning med ca 5-7 nya tomter, inom ytor som idag utgör grönområden.

Förslaget finns tillgängligt på medborgarkontoret i Stadshuset och på kommunens hemsida www.solvesborg.se/planer. Upplysningar i ärendet lämnas av Karoline Lindén Bengtsson, 0456-81 60 73 eller karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik