Sölvesborgs kommun

Gång- och cykelvägen Bokelundsskolan/Motionslingan

Markarbeten påverkar framkomligheten på gång- och cykelvägen vid Bokelundsskolan, samt stigen som leder in till motionsslingan.

Markarbete pågår. Under arbetets gång kommer transporter att köra på gång- och cykelvägen förbi Bokelundsskolan. Vi ber er därför vara extra vaksamma när ni passerar här. Likaså när ni går på stigen in mot motionsspåret.

Mer information

Arbetet som görs är kopplat till uppförandet av ett uteklassrum i skogen intill Svarta Led. Om allt går enligt plan kommer ett uteklassrum att stå klart till våren 2024. Det kommer att bli en plats i naturen där man kan bedriva olika former av skolundervisning och pedagogisk verksamhet.

» Läs mer om projektet

Senast uppdaterad:

Skriv ut