Sölvesborgs kommun

Val till Europaparlamentet söndagen den 9 juni 2024

Söndagen den 9 juni är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Röstkort

Den 22 maj ska alla ha fått sitt röstkort till EU-valet. På röstkortet finns bland annat information om vilken vallokal du ska rösta i. Ta gärna med röstkortet till vallokalen.

Röstkort vid förtidsröstning

Vid förtidsröstning måste du ha röstkortet med dig. Har du inte fått något röstkort eller förlorat det, finns det möjlighet att få ett nytt röstkort utskrivet hos Medborgarkontoret enligt öppettiderna för förtidsröstningen, tel: 0456-81 61 81 eller på kommunkansliet, tel: 0456-81 61 21.

Nytt röstkort går också att få hos Länsstyrelsen, tel: 010-224 00 00 (vx) eller hos Valmyndigheten, tel: 010-57 57 000.

Legitimationskrav

Du måste alltid visa legitimation, oavsett var du röstar. Är du som väljare inte känd av röstmottagaren måste du legitimera dig eller på annat sätt styrka din identitet (pass, körkort, tjänstelegitimation eller likvärdig godtagbar id-handling - även de digitala id-korten Freja e-ID+ samt BankID). Om du inte har legitimation med så kan en person i lokalen som vet vem du är bekräfta detta. Denna personen måste då kunna legitimera sig.

Som bud måste du också kunna legitimera dig.

Rösta genom bud eller ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder är förhindrad att rösta i din vallokal eller i någon av röstningslokalerna kan du rösta genom bud.

Budet måste vara över 18 år och kan vara make eller sambo samt väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon. Bud kan också vara en person som ger dig yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård eller som brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter, eller lantbrevärare, anställda vid häkte eller kriminialvårdsanstalt.

Budröster kan lämnas antingen i vallokalen eller i någon av röstningslokalerna. Vid budröstning måste det finnas ett vittne. Detta vittne måste vara över 18 år och får inte vara samma person som budet.

Material för budröstning finns på samtliga ställen där man kan rösta. Som bud måste du kunna legitimera dig.

Har du ingen som kan ställa upp som bud och du inte kan ta dig till röstningslokal eller din vallokal så kan du få hjälp av ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagare är utsedda av Valnämnden och kan komma till ditt hem eller en annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Den görs då i ordning på samma sätt som en förtidsröst i förtidsröstningslokal. På valdagen kan ambulerande röstmottagare bara bokas fram till kl. Vill du ha hjälp av ambulerande röstmottagare, ring valkansliet på: 0456-81 61 21 alt 81 60 62.

Valsedlar

Valsystemet baseras på partier. Väljarna röstar på ett parti i första hand och kan om de vill personrösta på en särskild kandidat.

Det finns blanka valsedlar, partivalsedlar och namnvalsedlar att välja på i varje röstningslokal och vallokal. Saknas valsedeln för det parti du vill rösta på kan du skriva partinamnet på en blank valsedel. Då räknas den som en röst för partiet, förutsatt att partiet har anmält sitt deltagande i val. Röstar du blankt, det vill säga lämnar valsedeln tom, räknas valsedeln som ogiltig.

Personrösta

Man röstar på ett parti och kan samtidigt markera på valsedeln vilken kandidat man helst vill se vald. Det kallas att personrösta. Man avgör personrösten genom att kryssa för en kandidat på valsedeln. Bara en kandidat får markeras.

  • Om du inte kryssar för någon kandidat tillfaller rösten partiet. Du avstår då möjligheten att påverka vem som blir vald.
  • Om du sätter två eller fler kryss på valsedeln blir valsedeln godkänd men rösten tillfaller partiet.
  • Om du stryker ett namn blir valsedeln ändå godkänd. Strykningen har ingen betydelse.
  • Det är möjligt för väljare att personrösta på en kandidat för ett parti som har registrerat sin partibeteckning och anmält alla kandidater genom att skriva till namnet på en blank valsedel eller partivalsedel om namnvalsedel saknas - under förutsättning att kandidaten är anmäld för partiet.

Mer information om att rösta på parti och person finns på Valmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valskjuts

Kostnadsfri valskjuts erbjuds om det finns särskilda skäl. Beställning kan göras på valdagen, söndagen den 9 juni, kl. 10:00-17:00 hos kansliet , telefon: 0456-81 61 21 alt. 0456-81 61 28

Läs mer

Relaterade länkar
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik