Sölvesborgs kommun

Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. Detta istället för att kommunen driver verksamheten själva. Syftet med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare.

Konkurrensprövning kan ske genom Lagen om valfrihetssystem (LOV), Lagen om offentlig upphandling (LOU) och genom auktorisation.

Konkurrensutsatta verksamheter enligt LOV

I Sölvesborg är hemtjänst och särskilt boende konkurrensutsatta enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Privata leverantörer kan välja att utföra endast serviceinsatser, endast omvårdnadsinsatser eller både och. I omvårdnadsinsatser ingår även delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Leverantören kan välja att vara verksam i hela kommunen eller i ett eller flera av de områden som kommunen har delats in i.

Krav och villkor

Företag, kooperativ eller ideella organisationer ansöker hos kommunen om att bli godkända som leverantörer.

De leverantörer som ansöker och uppfyller våra krav blir godkända. När kommunen och leverantören har tecknat ett avtal kan den enskilde välja att anlita leverantören. Ersättningen är ett fast pris som bestäms och utbetalas av kommunen.

De krav och villkor som gäller för att bli godkänd finns beskrivna i förfrågningsunderlaget. Som leverantör ska du även över tid leva upp till de krav som ställs i ansökan och i kravspecifikationen.

Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta

Verksamhetschef André Jönsson
Telefon: 0456-81 63 24
E-post: andre.jonsson@solvesborg.se

Förfrågningsunderlag hemtjänst - klicka här » , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor till förfrågningsunderlag hemtjänst: 

Bilaga 1 - Antal äldre i respektive hemtjänstområde » , 451.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 - Blekingerutin Trygg och säker in- och utskrivning » , 501 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 a - Ansvar och fördelning av ansvarsuppgifter » , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 b - Delegering » , 604.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 c - Utbildning delegerande personal » , 424.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 - Avvikkelsehantering » , 222.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 5 - Områdesindelning » , 358.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 6 - Överlämnande till verkställighet » , 73.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 7 - Palliativ vård och vak » , 945.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 8 - Ansökningsformulär » , 787 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 9 - Värdegrund och garantier » , 290.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 10 - Uppdrag fast omsorgskontakt - kontaktmannaskap » , 77.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 11 - Teamträffar » , 615 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 12 - Senior Alert » , 73.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 13 - Fallprevention skalltrauma » , 620.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 14 - Kontakt HSL » , 97.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 15 - Vägledning skydds- och/eller begränsningsåtgärder » , 869.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 16 - Social dokumentation » , 121.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 17 - Genomförandeplan » , 217.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 18 a - Driftavbrott journalsystem » , 350.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 18 b - Larm, lås och telefoni » , 633.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 19 a - Basala hygienrutiner Region Blekinge » , 201.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 19 b - Vårdhygien » , 494.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 20 - Dödsfall » , 312.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 21 - Förebygga och behandla undernäring » , 594.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 22 - Munhälsa » , 160.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 23 - Rutin när brukare ej är anträffbar » , 618.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 24 - Timersättning LOV 2024 » , 44.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 25 - Trygg hemgång » , 556.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Förfrågningsunderlag särskilt boende - klicka här » , 846.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor till förfrågningsunderlag särskilt boende:

Bilaga 1 - Referenstagning » , 348.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 - Värdegrund och garantier » , 290.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 a - Social dokumentation » , 121.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 b - Genomförandeplan » , 217.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 - Hantering av privata medel » , 683 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 5 - Kostpolicy och nutritionspolicy » , 563.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 6 - Rutin vid erbjudande om särskilt boende » , 106.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 7 - Rutin för uppföljning särskilt boende » , 194.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 8 - Par- och medboende » , 649.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 9 - Uppdrag kontaktmannaskap » , 121.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 10 - Dokumenthanteringsplan » , 201.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 11 - Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning » , 753.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 12 - Anvisningar för hjälpmedel » , 844.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 13 - Hygienrutin hjälpmedel » , 156.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 14 - Palliativ vård och vak » , 945.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 15 - Synpunkter och klagomål » , 138.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 16 - Dygnsersättning LOV 2024 » , 52.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Skicka ansökan till:

Sölvesborgs kommun
Vård- och omsorgsverksamheten
294 80 SÖLVESBORG
Märk kuverten: Ansökan extern leverantör enligt LOV

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Näringsliv och arbete