Sölvesborgs kommun

Arbete med nytt område i stadsdelen Ljungaviken

Flygbild Ljungaviken 2b. Foto: Sölvesborgs kommun.

Ljungaviken etapp 2B ligger där det är sand på den här bilden. Här har det tidigare skett arkeologiska utgrävningar. Foto: Sölvesborgs kommun.

Nu startar utbyggnaden av bostadsområdet i stadsdelen Ljungaviken etapp 2B genom att vi börjar skapa vägar och sätta upp gatubelysning i området. Detta arbete börjar i slutet av januari och beräknas vara klart under sommaren eller hösten.

Under tiden för arbetet uppmanar vi er att vara extra försiktiga och uppmärksamma i området, och vi ber om er förståelse för begränsad framkomlighet och eventuellt buller under dagtid. Utbygganden innebär även att det kan förekomma tyngre trafik än vanligt i närområdet och viss omledning av gång- och cykeltrafiken kommer att ske. Att arbete pågår och vad som gäller kommer att framgå av skyltning på plats.

De cirka 30 villatomterna i Ljungaviken 2B beräknas kunna släppas under sensommaren eller hösten till de som står i kö. Eftersom det redan står så många i kö, tar vi just nu inte emot fler anmälningar. Läs mer om kommunens villatomter och tomtkö på den här länken.

Diskussion och arbete med andra delar av Ljungaviken, som etapp 3 och 4, är i andra skeden och görs parallellt.

Senast uppdaterad:

Skriv ut