Sölvesborgs kommun

Solgården – nytt namn på ett av våra särskilda boenden

Framsidan av boendet. Utemöbler i förgrunden.

Solgården är vårt nya särskilda boende som ersätter Svalan och Tärnan.

Varmt välkommen till Solgården. Detta är namnet på vårt särskilda boende som ersätter Svalan och Tärnan. För att ge verksamhetsförändringen en nystart med ökad gemenskap där de nya enhetsområdena förtydligas får boendet en ny identitet. Adressen är densamma till det som tidigare kallades Svalan.

Sedan 11 april har boende och personal från det särskilda boendet Tärnan succesivt flyttat in på Svalan. I samband med förändringen har vård- och omsorgsförvaltningen sett över verksamhetens utveckling. För att stärka identiteten och gemenskapen i samband med sammanslagningen har boendet bytt namn till Solgården.

Enhetscheferna Alexandra Bertram och Anette Olsson säger:

Personalen från Tärnan och Svalan har varit delaktiga i att ge förslag på namnbyte där det slutligen landade i namnet Solgården 1 och 2. Solgården ska ge solskensdagar och välmående i den vård och omsorg vi ger våra brukare. I höst tänker vi fira vår nystart ordentligt med brukare och dess anhöriga.

Namnbytet sker succesivt i vårt material

Namnbytet till Solgården 1 och 2 beslutades i april 2023 och redan nu börjar förändringarna synas digitalt. Trycksaker och skyltar uppdateras efterhand utifrån miljömässiga och ekonomiska skäl.

Ingen förändring av adress

Namnbytet innebär ingen förändring för brukarens adress. Förändringen påverkar inte heller husens namn, de heter likt tidigare C-huset och D-huset med olika våningar.

Läs mer om det särskilda boende Solgården

Senast uppdaterad:

Skriv ut