Budget

Foto: Förskola i Sölvesborgs kommun

Budgeten är kommunens årliga plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in och vad pengarna ska användas till. I budgeten bestäms också de mål som ska gälla för kommunens förvaltningar.

Budget Sölvesborgs kommun

Fördelning av budget 2020

Sölvesborgs kommuns budget för 2020 omsätter cirka 1 197 miljoner kronor. Närmare 75% av omsättningen rör verksamheterna barnomsorg, skola, äldre- och handikappomsorg och övrig social verksamhet.

Bilden visar ett cirkeldiagram som illustrerar hur kommunens budget fördelas

Cirkeldiagram som illustrerar hur kommunens budget fördelas 2020

 • 0% Kommunfullmäktige
 • 6% Kommunledningsförvaltning
 • 4% Samhällsbyggnadsförvaltning
 • 1% Räddningsförbundet
 • 8% SBKF gymnasieskolan
 • 1% SBKF service
 • 5% Fritids- och kulturnämnd
 • 12% Barnomsorg
 • 19% Grundskola
 • 6% Individ och familjeomsorg
 • 2% Särskola
 • 27% Äldreomsorg
 • 9% Funktionshinder

Senast uppdaterad: 02 januari 2020

Skriv ut
Kommun och politik