Sölvesborgs kommun

Möten, kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Här finns även vår sammanträdesplan.

Kallelser och protokoll

Sammanträdesplan

Scrolla i sidled för att se alla möten om du använder en mobil eller surfplatta.

Förkortningar

 • FKN = Fritid- och kulturnämnden
 • KSPU = Kommunstyrelsens personalutskott
 • KSNU = Kommunstyrelsens näringslivsutskott
 • KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • KS = Kommunstyrelsen
 • KF = Kommunfullmäktige
 • BUNAU = Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 • BUN = Barn- och utbildningsnämnden
 • VONAU = Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
 • VON = Vård- och omsorgsnämnden
 • BN = Byggnadsnämnden
 • AVN = Arbete- och välfärdsnämnden
 • AVNAU = Arbete- och välfärdsnämdens arbetsutskott
 • AVNIU = Arbete- och välfärdsnämndens individutskott

Sammanträdesplan 2022

Månad

KSAU

KS

KF

BUN

AU

BUN

AVN

AVN
AU

AVN
IU

VON

VON
AU

BN

FKN

KS
NU

KS
PU

November

8, 29

15

28

2,30

16

14

1,29

8

17

3


24

22

23

December


6

19


15

13


5

15

1

1


13Sammanträdesplan 2023

Månad

KSAU

KS

KF

BUN

BUN

AU

AVN

AVN

AU

AVN

IU

VON

VON

AU

BN

FKN

KS
NU

KS

PU

Januari


17


11, 25

11

24

10

12

26


Februari

7, 15

14

27


16

28

14

2


16

161

Mars

7

14

27

1, 29

15

28

14

2, 23

2, 30

16

16
April

4

11

24

26

12

25

11

13

27

13

1319

Maj

2, 30

9

22

24

10

23

9, 29

4

25

11

11
Juni


7

19

14

1

13


1, 22

15

1

121

SOMMARUPPEHÅLL

Augusti


22


31


17

31
September

5

12

25


20


19

21

28

14
6

Oktober

3

17

30

4

18

3, 31

17

12

26

12

525

November

7, 28

14

27

1, 29

15

21

7

2, 23

23

9, 30

2
December


5

18

20

6

19

5

14

14


713

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik