Sölvesborgs kommun

Möten, kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Här finns även vår sammanträdesplan och årskalender.

Kallelser och protokoll

Sammanträdesplan

Scrolla i sidled för att se alla möten om du använder en mobil eller surfplatta.

Förkortningar

 • SFKN = Samhällsbyggnads-, fritids- och kulturnämnden
 • KSNU = Kommunstyrelsens näringslivsutskott
 • KSAU = Kommunstyrelsens arbetsutskott
 • KS = Kommunstyrelsen
 • KF = Kommunfullmäktige
 • BUNAU = Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 • BUN = Barn- och utbildningsnämnden
 • VONAU = Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
 • VON = Vård- och omsorgsnämnden
 • BN = Byggnadsnämnden
 • AVN = Arbete- och välfärdsnämnden
 • AVNAU = Arbete- och välfärdsnämdens arbetsutskott
 • AVNIU = Arbete- och välfärdsnämndens individutskott

Sammanträdesplan 2024

Månad

KS
AU

KS

KF

BUN

BUN
AU

AVN

AVN
AU

AVN
I
U

VON

VON AU

BN

SFKN

KS
NU

Januari

91629311730164, 18 1825 9

Februari

6, 16

1326281429131, 13, 291, 291522216

Mars

51225271326 14, 2821721205

April

916292410231011, 25251125179

Maj

7, 281427228, 29218, 2916, 3023823167

Juni

4111819 18 13, 2719420124

SOMMARUPPEHÅLL

Augusti

       15, 29 2229  

September

101730 1831712, 26 1926410, 25

Oktober

815282, 30161, 29159, 243, 311524238,

November

5, 261225271326127, 21217 2026

December

 3161841735, 1919551110
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik