Sölvesborgs kommun

Telefonkatalog

H

 1. Haraldsson, Niklas - Byggnadsinspektör
 2. Högstedt, Åsa - Enhetschef myndighetsenheten Arbete och Välfärd
 3. Helpdesk, It
 4. Höijer, Kristina - Verksamhetsutvecklare
 5. Hillethan, Morgan - Arbetsmarknadscoach
 6. Hemtjänst, Planeringsenheten 3
 7. Heikkinen-Ahlin, Sara - Socialsekreterare Våld i nära relation
 8. Haraldsson, Johan - Familjebehandlare
 9. Hyllegård, Sofia - Biståndshandläggare sol
 10. Hellström, Ragnhild - Rektor
 11. Haglund Rantamäki, Carola - Skolsköterska
 12. Heldt Holmgren, Emily - Distriktssköterska
 13. Hyllegård, Caroline - Sjuksköterska
 14. Hekkel, Adrienn - Sjukgymnast
 15. Haglund, Eva - Skoladministratör
 16. Hjortklint, Malena - Skolvärdinna
 17. Hultqvist, Martina - Specialpedagog
 18. Holken, Fritidshem
 19. Holmqvist, Marlene - bitr. rektor
 20. Hallberg, Ann-Christin - Rektor
 21. Hjortakroksskolan, Förskoleklass
 22. Ljunglöf, Malin - Kock
 23. Holmgren, Mona - Rektor
 24. Humlan, Avdelning
 25. Högtofta skola, Kök
 26. Hällevik, Årskurs 1
 27. Högtofta, Fritidshem
 28. Hallonet, Avdelning
 29. Högtofta förskola, Uteverksamhet
 30. Haveliden, Fritidshem
 31. Havelidens skola, Kök
 32. Williamsson, Malin - Husmor
 33. Hörviks skola, Arbetslag 2-3
 34. Hörviks skola, Arbetslag F1
 35. Hiller, Rolf - Ekonom
 36. Håkansson, Malin
 37. Hermansson, Stefan - Studie- och yrkesvägledare
 38. Högman, Bengt - Specialpedagog
 39. Hallberg, Christina - Anhörigsamordnare och uppsökande verksamhet
 40. Haak, Camilla - Boendestödjare
 41. Helimo, Johanna - Psykolog
 42. Hüllert, Stefan - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 43. Holmgren, Sara - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 44. Hedén, Joakim - IT-tekniker
 45. Hedström, Eva - Miljöinspektör
 46. Hålan, Avdelning
 47. Hemmingsson, Niklas - IT-tekniker
 48. Håkansson, Malin - Kultursamordnare i skola
 49. Havelidens Skola, Bibliotek
 50. Hussvalan, Gruppboende
 51. Hörvik, Hemtjänstgrupp
 52. Hällevik, Hemtjänst
 53. Haltu, Virpi - Säsongsarbetare Park
 54. Högman, Helen - Enhetschef
 55. Havelidens skola, Fax
 56. Hemtjänst Lister, Fax
 57. Hemsjukvården, Fax
 58. Hjelm, Malin - Parkarbetare
 59. Helglägret/vuxenkortids, VOF
 60. Hattstugan, Avdelning
 61. Hermansson, Lina - Lärare
 62. Högman, Bengt - Specialpedagog

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Index