Avgifter, taxor

Bygglov innehåller avgifter från särskilda taxor. Det är kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun som beslutar om vilken taxa som ska gälla. Avgiften för bygglovet är anpassat för att täcka kostnaden för kommunens myndighetsutövning.

När du ansöker om bygglov tillkommer det en avgift. Kostnaden ska bland annat täcka prövningen av bygglov, tekniska ramråd, samråd från grannar och platsbesök. Kostnadens storlek varierar på hur mycket som bygglovet innefattar, men även hur krävande bygget kommer att bli. Avgift tas också ut för avslag och återkallad ansökan.

Du hittar länken till avgifterna och taxorna längst ner på sidan. Om du behöver hjälp att räkna ut avgiften för ditt bygglov är du välkommen att kontakta stadsarkitekterna på Sölvesborgs kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2017
Sidan publicerad av: Charlotte Pettersson
Bygga, bo och miljö
Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här. OK