Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis eller rökkanal så ska du göra en anmälan till stadsarkitektavdelningen. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Även byte av befintlig eldstad är anmälanspliktig åtgärd om:

  • Den nya eldstaden är tyngre
  • Bytet medför murningsarbete
  • Ett annat bränsleslag ska användas

Det krävs bygglov inom tättbebyggt område för att montera en ny utvändig skorsten på huset då det ses som en väsentlig fasadändring. Skorstenen ska vara minst en meter hög och tangera taknocken. Om skorstenen monteras närmre grannfastigheten är 4,5 meter ska dennes ägare ge sitt skriftliga tillstånd genom sin signatur med namnförtydligande på framsidan av bygglovsritningarna.

Till din anmälan

Utöver anmälningsblanketten ska din ansökan innehålla:

  • Ifylld blankett för anmälanlänk till annan webbplats
  • Planritning som visar eldstadens invändiga placering i byggnaden
  • Fasadritning eller foto som visar skorstenens placering
  • Specifikation på eldstad (produktblad eller liknande)

Innan arbetet får påbörjas måste du ha fått ett beslut om startbesked från stadsarkitektavdelningen. Av startbeskedet framgår även vad som ska göras och vilka handlingar som ska skickas in för att få ett slutbesked. Du måste även ha ett slutbesked för att få börja använda den nya eldstaden, kaminen eller öppna spisen. För att slutbesked ska kunna utfärdas måste signerad kontrollplan tillsammans med sotarintyg avseende eldstaden och rökkanalen lämnas in vid slutfört arbete. Kom ihåg att du måste ha fått ett slutbesked från stadsarkitektavdelningen innan du får ta eldstaden i bruk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2017

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.