Markanvisningar

Ljungaviken foto: Pär Johansson

Ljungaviken foto: Pär Johansson

Här presenterar Sölvesborgs kommun pågående markanvisningar. Kommunen fördelar kommunal mark till olika intressenter genom beslut om markanvisning.
Klicka här för att ta del av riktlinjerna för markanvisning i Sölvesborgs kommunöppnas i nytt fönster

För närvarande finns inga pågående markanvisningar. Ljungaviken är det område som det  finns lediga tomter i, se nedan.

Områden med lediga tomter

Ljungaviken

Som exploatör köper du tomt för flerbostadshus eller radhus. Byggrätten för flerbostadshus är fyra våningar plus indragen takvåning. Exploateringsgraden varierar beroende på tomt. Som exploatör förbinder du dig att bygga på tomten inom viss tid och på det sätt vi kommit överens om. Du behöver inte iordningställa allmän platsmark, det ombesörjer vi.

Upplåtelseform och uppvärmningssätt är valfria för dig som exploatör. Vi planerar inte fjärrvärme. Dagvatten behöver inte heller omhändertas lokalt.

Vi genomför arkeologiska undersökningar för hela området. Det innebär att du som exploatör inte behöver utreda arkeologi. (Skulle du ändå stöta på arkeologiska fynd behöver du naturligtvis meddela det, och då gäller särskilda regler).

Klicka här för att ta del av en karta över Ljungavikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För information om lediga tomter:

Monia Jönsson
Telefon: 0456-81 61 28
E-post: monia.jonsson@solvesborg.se

Detaljplan för Ljungaviken

För information eller frågor om detaljplanen:

Fredrik Wikberg
Stadsarkitekt
Telefon: 0456-81 63 60
E-post: fredrik.wikberg@solvesborg.se

Tomtpris

  • Mark för rad- och kedjehus samt marklägenheter 600 kronor/kvadratmeter tomt
  • Mark för rad- och kedjehus samt marklägenheter, Svarta Hejan, 800 kronor/kvadrameter tomt
  • Mark för flerbostadsbebyggelse, hyresrätt 900 kronor/kvadratmeter BTA
  • Mark för flerbostadsbebyggelse, bostadsrätt 1200 kronor/kvadratmeter BTA
  • Mark för lokaler 900 kronor/kvadratmeter BTA
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 08 maj 2020

Skriv ut