Pandemiberedskap

En pandemi innebär en omfattande spridning av en helt ny typ av influensavirus, som med stor sannolikhet kommer att påverka stora delar vårt samhälle och världens befolkning, som exempelvis Coronaviruset som nu sprids från Kina. Därför är det viktigt att ha en god beredskap.

Kommunens roll och ansvar

Vid ett pandemiutbrott har kommunen följande ansvar:

  • Att vara en samverkande länk mellan regionala och lokala aktörer.
  • Att genomföra åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser.
  • Att ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka.
  • Att vid en extraordinär händelse kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), och ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram samt verka för att information till allmänheten samordnas.

Hitta uppdaterad information om corona-viruset (covid-19)

Folkhälsomyndigheten är ansvarig för Sveriges smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset, smittspridning och vanliga frågor och svar.

Till Folkhälsomyndighetens webbplats om pandemiberedskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till Folkhälsomyndighetens webbplats om coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Vårdguiden 1177.se finns information om symptom hos coronaviruset.

Till 1177:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Krisinformation.se förmedlas samhällets samlade information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här hittar du myndigheternas samlade information om coronaviruset.

Till Krisinformations webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under relaterade dokument hittar du även Region Blekinges epidemi- pandemiplan för Blekinge

Senast uppdaterad: 26 februari 2020

Skriv ut
Kommun och politik