Sölvesborgs kommun

Adresser och lägenhetsregister

Adressskylt Gamla Skolgatan 8

Adressskylt Gamla Skolgatan 8

Adresser används inte bara för posthantering utan är i första hand ett sätt att lokalisera en
viss plats. Rätt adress är ytterst viktig för att t ex räddningstjänst och
ambulanser ska hitta rätt i akuta situationer.

Kommunens roll

Sölvesborgs kommun ansvarar för adressättning och gatunamn inom kommunen. Det står i Lagen om
lägenhetsregister (2006:378). Kommunen sätter adresser enligt Svensk standard
och enligt riktlinjer som Lantmäteriet tillhandahåller.

Så här funkar det

Alla bostadshus ska ha unika adresser. Om samma bostadshus har två eller flera lägenheter med
separata huvudentréer får varje sådan entré en egen adress. Kommunen beslutar även om adresser för verksamheter.

Gatunummer

I tätorter och fritidsområden sätts adresser med gatunamn och nummer, ibland kompletterat med
en bokstav.

Systemet bygger på löpande nummer utmed en gata med udda nummer till vänster och jämna till höger
räknat från gatans början. Det är infartens läge som avgör numreringen.

Metertalsadresser

På landsbygden används även så kallade metertalsadresser. Då anger numren avstånd i tiotal meter in
längs vägen med de första sifforna och sedan antal meter in längs eventuell avtagsväg med siffrorna efter bindestrecket. Udda slutsiffra anger att adressen ligger till vänster, jämn till höger.

Exempelvägen 15-0 innebär en tomt som ligger 150 meter in längs vägens vänstra sida i direkt anslutning till vägen. Exempelvägen 16-4 innebär en tomt som ligger 160 meter in längs vägens högra sida och sedan 40 meter in på en avtagsvägs högra sida.

Adressbeslut

När kommunen beslutat om en ny adress registreras den i ett nationellt register hos Lantmäteriet.

Uppgiften aviseras till fastighetsägare, PostNord, Sölvesborg Energi, VMAB, EON och Skatteverket. Från Skattverket sprids sedan adressen till myndigheter, försäkringsbolag, banker, företag m.fl. som prenumererar på adressinformationen. Det kan finnas företag och föreningar som behöver upplysas om ändringen.

Ett adressbeslut innebär inte att en byggnads användning är prövad.

Lägenhetsnummer

Kommunen ajourhåller även lägenhetsregistret och fastställer ett lägenhetsnummer för varje lägenhet om det finns mer än en bostadslägenhet med samma adress. Det är fastighetsägarens ansvar att föreslå lägenhetsnummer till kommunen.

Använd vår e-tjänst för att anmäla nya lägenhetsnummer.
https://etjanster.solvesborg.se/lagenhetsnummer Länk till annan webbplats.

Fastighetsägarens roll

Fastighetsägaren ansvarar för:

  • skyltning av adressen och för att upplysa hyresgäster och arrendatorer om adresser och ändringar.
  • att anslå lägenhetsnummer på väl synlig plats i byggnaden och att meddela kommunen om ändringar.
  • att föreslå nya lägenhetsnummer till kommunen.
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut