Sölvesborgs kommun

Bygga nytt, ändra eller riva

Hus på väg upp.

Nybyggnation i stadsdelen Ljungaviken i Sölvesborg. Foto: Serny.

Du behöver oftast bygglov från kommunen om du vill bygga någonting nytt, bygga till, bygga om och för vissa andra förändringar. Attefallshus och attefallstillbyggnader kräver en anmälan till kommunen.

Bygglov och andra tillstånd

Förhandsbesked och lov

För att bygga nytt, bygga till, bygga om och för vissa andra förändringar krävs ofta bygglov.

Exempel på åtgärder som kan kräva bygglov

Även byggnader utan väggar, som en carport eller ett skärmtak, kan kräva bygglov, likaså en tillbyggnad där du ökar en byggnads volym åt något håll – uppåt, nedåt eller åt sidan. Husvagnar, husbåtar eller serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under en lång tid räknas som byggnader och kan kräva bygglov. Förändring av en byggnad för att inrymma till exempel ytterligare en bostad eller en verkstad kan kräva bygglov. I vissa fall krävs bygglov för att ändra en fasads utseende, sätta upp skyltar eller solceller.

Bestämmelserna är olika inom detaljplanerat område, inom områdesbestämmelser och utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse.

Om du planerar att bygga någonting som kräver bygglov, kan du börja med att ansöka om förhandsbesked. På så sätt får du tidigt reda på om det överhuvudtaget är möjligt att bygga på det sätt och på den plats du tänkt dig.

Mark- rivnings- och bygglov samt förhandsbesked är tillstånd du ansöker om hos kommunen och som hanteras av byggnadsnämnden.

Anmälan

Attefallshus, attefallstillbyggnader och tillbyggnader på ett befintligt attefallshus är exempel på byggnader som är undantagna från kravet om bygglov, förutsatt att du följer alla krav som gäller för denna typ av byggnad. Däremot krävs en anmälan till kommunen.

Den typ av anmälan som krävs för till exempel attefallshus hanteras också av byggnadsnämnden.

Beslut i byggnadsnämnden

Besluten baseras på plan- och bygglagen, och ska ta hänsyn till gällande översikts- och detaljplan och landskaps- och stadsbilden. Även säkerhet, hälsa och miljö spelar in.

Besluten kan överklagas av till exempel grannar eller av dig själv om du till exempel får avslag och anser att detta är fel.

Förberedelse inför din ansökan

Läs på om vad som gäller

Innan du påbörjar din ansökan/anmälan, behöver du ta reda på vad som gäller i ditt område och för din fastighet. Till exempel:

  • Vad står i gällande översikts- och detaljplan om till exempel byggrätt och markanvändning?
  • Hur ser omgivningarna ut, bor du strandnära eller i ett område som räknas som kulturmiljö?
  • Vilka handlingar kommer att behövas för just din ansökan? Behövs till exempel en situationsplan så beställer du underlag för denna i form av en nybyggnadskarta från kommunen.

Information om detta finns på kommunens och myndigheten Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prata med dina grannar

Prata gärna också med dina grannar om hur de ser på ditt byggprojekt i de fall det är relevant. Kanske kan ni på så vis i ett tidigt skede komma fram till lösningar som känns bra för er alla utan att några känner att de senare behöver överklaga.

BankID

Du gör din ansökan om lov med mera till oss digitalt via vår e-tjänsteplattform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För detta behöver du BankID.

Om du vill göra din ansökan på papper, så finns blanketter att hämta på stadshuset hos medborgarkontoret (receptionen).

Kostnad

Kostnaden för dina tillstånd beror på flera olika saker. Avgifterna du betalar beräknas med hjälp av en taxa som beslutats av kommunfullmäktige, och som är knuten till ett grundbelopp baserat på prisindex för kommunal verksamhet. Indexet uppdateras årligen.

Kostnader för nybyggnadskarta och utstakning (som innebär att måtten sätts ut på plats så att du säkert vet att du bygger enligt bygglovet) hanteras separat.

Stöd och rådgivning

Vi har hög belastning på stadsarkitektavdelningen och tekniska avdelningen, och ber därför i första hand själva försöka hitta svaret på det ni undrar på kommunens och/eller Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi meddelar er alltid när ett ärende har kommit in till oss, och möjlighet till komplettering finns alltid. Har ni frågor gällande pågående ärenden vill vi helst ha dem direkt i e-tjänsten, under ”Komplettera ditt bygglovsärende”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om frågan gäller något annat än ett pågående ärende och ni har svårt att hitta svaret på det ni undrar själva, eller om det gäller beställningar av ritningar eller andra underlag från kommunen, kontakta oss genom formuläret nedan och uppge fastighetsbeteckning, namn och vad frågan gäller. Skicka gärna med en enkel skiss eller ett fotografi som en bifogad fil om det är relevant för din fråga.

Beställning av underlag för situationsplan i form av en nybyggnadskarta gör du inte via nedanstående formulär, den beställningen gör du i e-tjänsteplattformen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Din fastighetsbeteckning kan du till exempel hitta via Lantmäteriets e-tjänst ”Min fastighet” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fyll i nedanstående formulär för stöd och rådgivning


Jag medger att informationen jag lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation), med rätt att begära utdrag och rättelse. * (obligatorisk)
Jag medger att informationen jag lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation), med rätt att begära utdrag och rättelse.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut