Sölvesborgs kommun

Agenda 2030

Bilden visar symbolen för globala målen samt står det globala målen för hållbar utveckling

Symbolen för globala målen

Världens ledare har antagit 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling som bland annat handlar om att uppnå jämställdhet, minska ojämlikheten, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Målen antogs den 25 september 2015 och består av 17 mål.

För vem gäller agendan?

Agenda 2030 är en övergripande gemensam plan där alla länder, kommuner, företag och verksamheter tillsammans måste bidra i rätt riktning. Många arbetar nu för att identifiera vilka mål som har störst relevans för den egna verksamheten och vilket ansvar och möjlighet man har att bidra till målen.

Steg mot Agenda 2030 i Sölvesborg

Sölvesborgs kommun har länge arbetet för hållbar utveckling. En nulägesanalys har gjorts och nyckeltal har definierats för det fortsatta arbetet med att implementera Agenda 2030 och de 17 hlobala hållbarhetsmålen. Med nyckeltalen på plats kan uppföljning och utvärdering ske, både internt och externt mot andra kommuner. Kommunstyrelsen antog nulägesanalysen och nyckeltalen, vilket innebär att hållbarhetsperspektivet ska genomsyra varje beslut som tas i kommunen. Sölvesborgs kommun är även en del av det nationella projektet Glokala Sverige.

Gå direkt till respektive mål med länkarna nedan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mål 1 Ingen fattigdom.pdf , 805.4 kB, öppnas i nytt fönster. 805.4 kB 2023-01-23 11.05
Mål 2 Ingen hunger.pdf , 884.4 kB, öppnas i nytt fönster. 884.4 kB 2023-01-23 11.05
Mål 3 Hälsa och välbefinnande.pdf , 814.1 kB, öppnas i nytt fönster. 814.1 kB 2023-01-23 11.05
Mål 4 God utbildning åt alla.pdf , 758.1 kB, öppnas i nytt fönster. 758.1 kB 2023-01-23 11.05
Mål 5 Jämställdhet.pdf , 688.9 kB, öppnas i nytt fönster. 688.9 kB 2023-01-23 11.05
Mål 6 rent vatten och sanitet.pdf , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2023-01-23 11.05
Mål 7 Hållbar energi för alla.pdf , 837 kB, öppnas i nytt fönster. 837 kB 2023-01-23 11.05
Mål 8 Anständiga arbetsvilkor och ekonomisk tillväxt.pdf , 674 kB, öppnas i nytt fönster. 674 kB 2023-01-23 11.05
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.pdf , 962.5 kB, öppnas i nytt fönster. 962.5 kB 2023-01-23 11.05
Mål 10 Minskad ojämlikhet.pdf , 686.2 kB, öppnas i nytt fönster. 686.2 kB 2023-01-23 11.05
Mål 11 Hållbara städer och samhällen.pdf , 845.4 kB, öppnas i nytt fönster. 845.4 kB 2023-01-23 11.05
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.pdf , 708.5 kB, öppnas i nytt fönster. 708.5 kB 2023-01-23 11.05
Mål 13 Bekämpa klimatförändringar.pdf , 857.8 kB, öppnas i nytt fönster. 857.8 kB 2023-01-23 11.05
Mål 14 Hav och marina resurser.pdf , 865.8 kB, öppnas i nytt fönster. 865.8 kB 2023-01-23 11.05
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.pdf , 3 MB, öppnas i nytt fönster. 3 MB 2023-01-23 11.05
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.pdf , 839.3 kB, öppnas i nytt fönster. 839.3 kB 2023-01-23 11.05
Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.pdf , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB 2023-01-23 11.05

Glokala Sverige

Sölvesborgs kommun är med i Glokala Sverige tillsammans med en majoritet av landets andra kommuner och regioner.

Syftet med projektet är att se till att kommunens tjänstepersoner och politiker får verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och finansieras av Sida.

På sidan Glokala Sverige (länken nedan) hittar du mer information om projektet:

  • webbutbildning
  • inspirationsfilmer
  • fakta
  • frågor och svar

Vad kan jag göra?

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. På sidan för de globala målen (länken nedan) finner du massor av bra tips på hur du kan bidra till att de globala målen uppnås.


Relaterade kontakter

Helen Gårner, Miljösamordnare
E-post: helen.garner@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 68

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö