Sölvesborgs kommun

Anmäl lovaktiviteter

Tillsammans med föreningslivet vill Sölvesborgs kommun kunna erbjuda spännande lovaktiviteter för barn och unga. Här kan du anmäla lovaktiviteter som är öppna för alla. Aktiviteter som läggs in presenteras sedan i kommunens digitala lovprogram

Datum för lov

Tänk på att registrera lovaktiviteten i god tid, så att de finns med när vi börjar marknadsföra innehållet ungefär en vecka före lovstart.

  • Februarilov 2024: 19 februari – 23 februari (v.8)
  • Påsklov 2024: 2 april – 5 april (v.14)
  • Sommarlov 2024: 15 juni – 15 augusti
  • Höstlov 2024: 28 oktober- 1 november (v.44)
  • Jullov 2024: 20 december – 9 januari

Frågor och svar – förutsättningar för föreningar

Ja, om er förening har kostnadsfria lovaktiviteter som är öppna för alla, och ni uppfyller våra villkor, kan ni söka stöd hos Fritidskontoret Sölvesborgs kommun. Stödet föreningen får baseras på det antal dagar ni anordnar lovaktiviteter. Stödet är 1 000 kr/dag. Ni kan kan dock söka ekonomiskt stöd för maximalt två dagar per lov, det vill säga maximal utbetalning är 2 000 kr/lov.

Stöd kan sökas för lovaktiviteter för barn och ungdomar under februarilov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. 

OBS! Tänk på att:

Skicka in din lovaktivitet i god tid. På grund av att Sölvesborgs kommun har begränsade medel för lovaktiviteter så kan det innebära att alla inte blir beviljade stöd. Stödet handläggs av Fritidskontoret, Sölvesborgs kommun enligt principen ”först till kvarn”. 

  • Lovaktiviteten ska vara öppen för alla och inte enbart rikta sig till föreningens egna medlemmar.
  • Aktiviteten ska vara avvikande från föreningens ordinarie verksamhet.
  • Aktiviteten ska vara kostnadsfri och riktad mot barn och unga upp till 20 år.
  • För att få stödet finns det krav på återrapportering till Sölvesborgs kommun. Antal deltagare, vilka åldrar, antal pojkar, antal flickor ska redovisas till Fritidskontoret efter lovets slut.

Ja. Möjlighet finns att boka kommunens idrottshallar kostnadsfritt, om de ska användas till lovaktiviteter. Erbjudandet gäller för de tider som lokalerna är lediga. Skulle föreningars tider/önskemål krocka gör Fritidskontoret en fördelning av tider.

De lovaktiviteter som skickats in till oss kommer att synas med i Sölvesborgs kommuns digitala lovprogram på Sölvesborgs kommuns webbplats solvesborg.se. Vi marknadsför även lovaktiviteterna i Sölvesborgs kommuns sociala medier såsom facebook och instagram.

Anmälan


Beskrivning av aktiviteten och annan bra information för deltagare.

Ange plats/lokal för aktiviteten

Ange ett eller flera datum och tider för aktiviteten. Exempel: Fredag 20 februari kl. 12.00-16.00

Ange vilken målgrupp aktiviteten vänder sig till, exempelvis: För barn 10-12 år
Kommer det att krävas anmälan till aktiviteten? * (obligatorisk)
Kommer det att krävas anmälan till aktiviteten?Om ja, ange antal

Namn, telefon, mailadress (visas på solvesborg.se för anmälan och frågor till allmänheten)

Anger föreningens/arrangörens namn

Här kan ni ladda upp eventuella bilder som ni önskar att vi använder (frivilligt)

Ange föreningen/arrangörens hemsida eller konto på sociala medier (frivilligt)
GDPR/Personuppgifter * (obligatorisk)
Jag/vi medger att informationen jag/vi lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation), med rätt att begära utdrag och rättelse
GDPR/Personuppgifter

Tack för att ni gör skolloven roligare för våra barn och unga!

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut