Sölvesborgs kommun

Tillbaka till skolan

Skolkorridor

Kom tillbaka till skolan – skaffa en elevcoach.

Det finns en växande osynlig grupp skolelever – barn och unga med långvarig skolfrånvaro. För att vända frånvaro till närvaro finns elevcoacher som kan stötta elever med problematisk skolfrånvaro. Vårt stöd är kostnadsfritt och gäller för alla för barn och unga som går i grundskolan.

Vad beror hög skolfrånvaro på?

Allt fler elever sitter hemma och deltar inte i skolundervisningen. Hög skolfrånvaro hänger oftast samman med psykisk eller social problematik. Vi vet att många elever idag upplever stress kopplat till skolan, och för en del har det gått så långt att man inte klarar av att ta sig till skolan. Det kan handla om oro, rädsla, ångest, problem i familjen, i vänskapskretsen eller i klassrummet.

Det finns alltid åtgärder att vidta. Elever med problematisk skolfrånvaro behöver stöd för att bryta frånvaron. Sölvesborgs kommuns elevcoacher erbjuder stöd som hjälper barn och ungdomar att komma tillbaka till klassrummet.

Anledningen till problematisk skolfrånvaro varierar och det finns inte en åtgärd som passar alla. TTS Tillbaka till skolan elevcoacher ger stöd till barn och ungdomar som tappat sin lust och motivation för skolan.

Tillbaka till skolan, TTS elevcoacher – vårt stöd

I Sölvesborgs kommun finns en extern samverkan och stöttning för Sölvesborgs kommun grundskolor,
TTS elevcoacher (Tillbaka till skolan).

TTS har funnits sedan 2014. Det stöd och coachning vi ger anpassas efter varje individ och kan se olika ut, beroende på barnets behov. Det kan handla om att vi gör dagliga hembesök eller håller personlig kontakt med eleven/hemmet. Vi kan följa med barnet till skolan, följa med på ett studiebesök på en ny skola om man kanske ska byta till högstadie- eller gymnasieskola . Men i många fall kan det vara så enkelt som att vissa barn och unga bara behöver komma ut från hemmet och få social träning, vi kan ta en fika eller gå på en promenad och prata.

Vi vill ge barnet nytt hopp om att kunna klara skolan, och få dem att vilja komma tillbaka. Vårt mål är att barnet ska bli självständigt och någon dag klara sin skolgång helt på egen hand utan vårt stöd.

Marcus Persson porträttbild

Marcus Persson, elevcoach på TTS Tillbaka till skolan.

Ta kontakt med oss

Har ditt barn problem med hög skolfrånvaro? Ett första steg till att få stöttning är att ta kontakt med rektorn på den skola ditt barn går på. Du kan också ta direkt kontakt med oss på Tillbaka till skolan – TTS.

Rektorn, föräldrar och TTS träffas tillsammans för att få en samlad bild av vad ditt barns behov är i skolan. Eftersom orsakerna till frånvaron varierar finns det inte en åtgärd som passar alla. Vi gör en individuell plan för ditt barn, hur vi kan anpassa skolundervisningen och hjälpa ditt barn att komma tillbaka till klassrummet. Planen utformas med godkännande från föräldrar/vårdnadshavare.

Vi samarbetar med Familjehuset

Tillsammans med Familjehuset i Sölvesborg så har vi på TTS ett lyckosamt samarbete där Familjehuset erbjuder föräldrastöd och kostnadsfria utbildningar.
» Läs mer om Familjehuset.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta gärna oss på TTS.
Marcus Persson
Mail: marcus.persson@skola.solvesborg.se
Telefon: 0456-81 62 01

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg