Diarium och arkiv

Sölvesborgs kommun har ett kommunarkiv och ett diarium, som går under offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar myndigheters registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Inom offentlighets- och sekretesslagen kan du även hitta bestämmelser om tystnadsplikt och förbud om att lämna ut allmänna handlingar.

Förutom kommunala handlingar finns det förenings- företags- och personarkiv, som har deponerats till det kommunala arkivet. Bland annat finns handlingar från Hamnkontoret, Götaverkens och Sölvesborgs Varv och Rederi. Arkivet har även alla årgångar av Sölvesborgsbladet från 1899 - 1978 och tidningsklipp att forska i.

Innan handlingarna landar i arkivet, förvaras dem på respektive förvaltning och verksamhet inom kommunen.

Kommunarkivet ligger i Stadshusets suterrängvåning.

Klicka här för att söka i diarietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2017
Sidan publicerad av: Louise Lundell
Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här. OK