Hur kan du använda diariet?

Ett diarium är ett register, där du kan söka efter olika sorters handlingar. På kommunens diarium kan du söka efter både ärenden och handlingar från kommunens olika förvaltningar.

För att få fram en handling har du möjlighet att ange förvaltning, avsändare/mottagare, sökord, handlingstid och diarienummer. Alla handlingar i diariet tilldelas ett nummer som föregås av årtal och benämns ”handlingsnummer” (exempelvis 2010.1206). Du kan därför söka på en handling genom att ange datum.

Det är fritt för vem som helst att använda diariet. Men det krävs webbläsare som Internet Explorer 9 (eller senare), Google Chrome eller Mozilla Firefox för att kunna öppna filer i webdiariet.

Ta del av webdiariet genom att klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2017
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.