Överklaga beslut, rättssäkerhet

Om du har haft en dialog med kommunen och därigenom fått ett beslut, har du alltid rätt att få ta del av det beslutet. Du har även rätt att överklaga om du inte är tillfredställd med beslutsfattandet. Om beslutet handlar om en person med funktionsnedsättning har du som nära anhörig rätt att ta del av beslutet åt din anhöriges vägnar.

Om kommunen nekar att lämna ut en handling och du tycker att vi har gjort en felaktig bedömning, har du rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. I beslutet framgår hur du går tillväga för att överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2017
Sidan publicerad av: Louise Lundell
Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här. OK