Egenvård i förskola

Ibland behöver barn och elever någon form av hälso- och sjukvårdsåtgärd under sin vistelse i förskolan. Om det är aktuellt med egenvård för ert barn tar du kontakt med personal i förskolan för att gå igenom och upprätta en handlingsplan med information gällande vilken egenvård ert barn behöver. Egenvård kan innebära hjälp med mediciner vid t ex astma, allergi, diabetes eller epilepsi mm.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, oftast barnets behandlande läkare, bedömt kan utföras av barnet eller eleven själv eller av vårdnadshavare, personlig assistent eller annan personal i förskola/skola.

Det är barnets behandlande läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska bedöma om åtgärden är att anse som egenvård och för att de ska kunna göra en korrekt bedömning ska samråd ske med förskolan/skolan. Förskolan och skolan har då ett ansvar för att barnet/eleven får hjälp med sin egenvård, t ex att hjälpa barnet/eleven att ta sin medicin under tiden de vistas i förskolan/skolan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 21 augusti 2019

Skriv ut