Fotografering och filmning under festivalen – Personuppgifter

En kvinna bär en väst som det står Foto på ryggen på.

Dokumentering av festivalen

Killebom är vårt största kommunala evenemang som arrangeras under året. Det vill vi självklart dokumentera genom foto och film. Såhär arbetar vi med dokumentering under festivalen.

Varför dokumenterar vi festivalen?

Under festivalen kommer Sölvesborgs kommun att ha fotografer ute på stan som fotograferar och filmar festligheterna. För dig som besökare innebär det att dina personuppgifter, det vill säga du själv eller dina barn kan komma att synas eller höras på foton, ljud eller filmer. Materialet kommer att arkiveras av Sölvesborgs kommun och kan komma att visas i våra sociala kanaler. Syftet är dels att dokumentera festivalen och att marknadsföra festivalen under tiden festivalen pågår. Eller att marknadsföra festivalen inför kommande år i Sölvesborgs kommuns kanaler.

Fotografer med synliga västar

I de fall där vi vill fotografera eller filma personer i närbild kommer vi att be dig personligen om ditt samtycke. Men det finns fall då vi till exempel fotograferar ett folkhav, och det är praktiskt omöjligt för oss att tillfråga varje enskild person om samtycke. Våra fotografer kommer att ha på sig västar med tydlig märkning så att du som besökare ska kunna förstå när det pågår fotografering eller videoupptagning. Du kan själv uppsöka våra fotografer och meddela att du inte önskar vara med på bild.

Om du hamnat på film/foto utan ditt samtycke

Om du skulle hamna med på foto och film och inte samtycker till detta, kan du kontakta Sölvesborgs kommun så kan vi plocka bort dig från dessa. Maila oss på killebom@solvesborg.se

Mer information om hur vi behandlar Personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) finns att läsa på solvesborg.se » Läs mer.

Kontakt

Om Killebom