Sölvesborgs kommun

Olja i Pukaviksbukten

Drönarbild över hav med olja i

Oljeutsläpp från grundstött färja. Foto: Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun arbetar aktivt och följer utvecklingen noga kring oljeutsläppet i Pukaviksbukten och dess påverkan på vårt vackra kustområde. Här hittar du information om arbetet, vad du kan göra samt frågor och svar.

Vad har hänt

Passagerarfartyget Marco Polo gick på grund i Pukaviksbukten söndag 22 oktober. Det skadade fartyget läckte diesel och tjockolja från flera hål i skrovet och tog in vatten. Olja har flutit i land och där pågår saneringsarbete. Fartyget har bogserats till Polen.

Stort saneringsarbete pågår

Oljan har spridits och finns både i vatten och på land och utbildad personal samt frivilliga personer som anmält intresse via e-tjänsten arbetar aktivt med att sanera de drabbade områdena.

När ett oljeutsläpp inträffar på statligt vatten, som i havet, har Kustbevakningen huvudansvaret för att hantera och ta upp så mycket olja som möjligt. Men när oljan når våra stränder och kustområden, tar Sölvesborgs kommun över ansvaret för insatsen.

Vistelseförbud i drabbade områden

Sedan 27 oktober har Länsstyrelsen infört vistelseförbud i området. Anledningen till vistelseförbudet är att hålla allmänhet och obehöriga borta från området för att inte störa personal på plats eller redan stressade djur. Förbudet är även till för att skydda allmänheten. Vistelseförbudet kan utökas om oljan drabbar fler områden.
På Länsstyrelsens webbplats finns information om var vistelseförbudet gäller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad Sölvesborgs kommun gör

Vi samarbetar med flera myndigheter för att minska spridningen, sanera olja och skydda vår kust från olyckans påverkan. Vi arbetar nära Kustbevakningen, Länsstyrelsen Blekinge och de övriga kommunerna i Blekinge bland annat. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hjälper till med utbildning och insatser.

Frågor och svar gällande oljeutsläppet

Här nedan hittar du olika frågor och svar om oljeutsläppet i Pukaviksbukten utifrån olika kategorier.

Volontärarbete

Vi vet att många vill hjälpa till i krissituationer och det är vi mycket tacksamma för. Det bästa du kan göra är att respektera vistelseförbudet. Om du vill hjälpa till på plats har vi två e-tjänster du kan anmäla intresse för olika typer av stöd i hanteringen.

Du som inte blivit kontaktad än får ha tålamod. Vi har kvar ditt namn och kontaktar dig när vi har behov av din hjälp. Arbetet kommer att pågå under lång tid framöver.

Anmäl intresse volontär oljesanering mm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl intresse volontär tvätta fåglar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har succesivt börjat utbilda personer som anmält sig via vår e-tjänst som har lämpliga kvalifikationer och relevant kompetens för arbete med oljesanering.

Arbetet kommer att pågå under lång tid framöver så anmäl dig gärna som frivillig om du vill hjälpa till så kontaktar vi dig när vi har behov av din hjälp.

Anmäl gärna ditt intresse via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Drabbade områden

Just nu är det kustremsan mellan Hörvik och Norjeboke. Hur oljan rör sig beror på vindar och strömmar. Om du upptäcker nya områden med olja önskar vi att du rapporterar in det via vår e-tjänst.

E-tjänst för rapportera in olja Länk till annan webbplats.

Sedan 27 oktober har Länsstyrelsen infört vistelseförbud i området. Anledningen till vistelseförbudet är att hålla allmänhet och obehöriga borta från området för att inte störa personal på plats eller redan stressade djur. Förbudet är även till för att skydda allmänheten.

Vistelseförbudet kan utökas om oljan drabbar fler områden.

Det kommer troligtvis ta ganska lång tid.

I ett första skede står vi i kommunen för kostnaderna men vi kommer att begära ersättning från staten som i sin tur får ersättning från rederiets försäkringsbolag.

Vistelseförbud

Vistelseförbudet gäller för de områden som är drabbade. Anledningen till vistelseförbudet är att hålla allmänhet och obehöriga borta från området för att inte störa personal på plats eller redan stressade djur. Förbudet är även till för att skydda allmänheten. Vistelseförbudet kan utökas om oljan drabbar fler områden.
På Länsstyrelsens webbplats finns information om var vistelseförbudet gäller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kan förekomma att både personal och övriga civila med undantagstillstånd vistas i området i ordinarie kläder. För din egen säkerhet är det viktigt att respektera vistelseförbudet om du inte har undantagstillstånd.

Information har skickats hem till markägare i början av november. Om du exempelvis har mark, betesmark eller betesdjur på ett drabbat område ska du kontakta vårt medborgarkontor för att få information.

Medborgarkontoret
Helgfria vardagar 08:00-16:00
Telefon: 0456-81 60 00
E-post: info@solvesborg.se

Försäkring och ersättning

Kontakta GARD – försäkringsbolaget bakom ”Marco Polo” – för mer information om hur du ska gå tillväga för att få ditt ersättningsanspråk prövat.

  • Beskriv gärna på vilket sätt du eller din verksamhet har drabbats
  • Det går bra att ringa alternativt skicka mejl – Ange ”Marco Polo” som referens vid kontakt med oss
  • Förfrågningar/anspråk kommer besvaras av oss så skyndsamt som möjligt
  • Typiska skador som kan bli aktuella att ersätta är tex intäktsförlust, kostnader för rengöring av egendom eller andra förluster direkt hänförliga till oljespillet

Kontaktuppgifter

Tonje Castberg
Senior Claims Adviser
Casualty environment and property claims
Gard AS

Växelnr: +47 37 01 91 00
Direktnr: +47 37 01 91 36
Mobilnr: +47 97 55 91 36
E-post: tonje.castberg@gard.no

Grethe Ljøstad
Senior Claims Executive
Casualty environment and property claims
Gard AS

Växelnr: +47 37 01 91 00
Direktnr: +47 37 01 92 16
Mobilnr: +47 97 55 92 16
E-post: grethe.ljostad@gard.no

Alternativt kontakta Gards svenska representant:

Pernilla Myrefelt
Damco Survey AB
Mobilnr: 070 38 12 784
E-post: damco@damco.se

Kontakt med olja

Vi utgår från de skyddsföreskrifter vi har för saneringsarbetet. Det finns tillgång till bland annat mask för personal att avgöra på plats om behov finns.

Undvik kontakt med oljan. Om du får olja på huden, är det viktigt att få bort oljan så fort som möjligt. Torka först bort med trasa/papper och tvätta sen med diskmedel/såpa och vatten. Om du upplever obehag efter att ha andats in ångor eller haft hudkontakt med oljan bör du ringa sjukvården via vårdguiden på nummer 1177.

Om du kommit i kontakt med olja på en plats där vi inte sanerar eller har sanerat vill vi gärna att du även anmäler det via e-tjänst.

E-tjänst för rapportera in olja Länk till annan webbplats.

Varken kommunalt vatten eller egna brunnar påverkas av oljeutsläppet. Du kan använda och dricka ditt vatten precis som vanligt.

Hör gärna av dig till oss om du ser ett område med olja utanför vistelseförbudet. Vi jobbar för att få en helhetsbild av hur mycket oljan har spridit sig. Vi har en e-tjänst du kan skicka in dina uppgifter till.

E-tjänst för rapportera in olja Länk till annan webbplats.

Djur, fåglar och natur

Gå inte nära om du möter ett oljeskadat djur du kan riskera att få på dig olja som sprids vidare samt skrämma djuret. Anmäl gärna din upptäckt via vår e-tjänst så ser vi till att arbetsgruppen som arbetar med detta får kännedom om det.

E-tjänst för inrapportering av oljeskadade fåglar Länk till annan webbplats.

Vi samarbetar med Kustbevakning, Miljöförbundet samt Katastrofhjälp Fåglar och Vilt kring hanteringen.

Vi vet i dagsläget inte hur många skadade eller döda djur olyckan fört med sig.

Om du är över 18 år och vill hjälpa till att tvätta fåglar får du gärna anmäla ditt intresse som volontär via vår e-tjänst. Vi kontaktar dig när behov av hjälp uppstår som matchar dina kvalifikationer. Katastrofhjälp Fåglar och Vilt sköter hanteringen.

Anmäl dig som volontär via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan de tvättas får de vila upp sig någon dag i egna utrymmen så att de inte är så stressade inför tvätt. Fåglar som tvättats får sedan återhämta sig inne i en bur med extra värme ett tag. Sedan behöver de rehabilitera och ska få gå på grönbete för att träna upp sina muskler igen. Det kan handla om flera veckor. Vart de sedan kommer att släppas ut vet vi inte i dagsläget.

Senast uppdaterad:

Skriv ut