Sölvesborgs kommun

Arbete- och välfärdsförvaltningen

Arbete- och välfärdsförvaltningen har bland annat ansvar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten, kommunal vuxenutbildningen, integrationsfrämjande åtgärder, budget- och skuldrådgivning, förebyggande arbete för seniorer samt barn och unga, kommunens arbetsmarknadsåtgärder och samordning av det förebyggande arbetet gällande våld i nära relationer.

Arbete- och välfärdsförvaltningen ansvarar för:

  • Kommunens uppgifter inom socialtjänsten: Barn och unga, personer med missbruk, personer med funktionsnedsättning dock endast enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och insatser inom socialpsykiatrin, nyanlända, brottsoffer och andra utsatta personer. För de familjerättsliga frågor som inte åvilar kommunalförbundet Kommunsamverkan Cura Individutveckling.
  • För kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare (USI) samt särskild vuxenutbildning.
  • Integrationsfrämjande åtgärder, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och arbetsmarknadsinsatser.
  • Förebyggande arbete gällande målgruppen seniorer som öppna mötesplatser, frivilligverksamhet samt att samarbeta med pensionärsorganisationer och föreningar gällande det förebyggande arbetet.
  • För kommunens uppgifter enligt ärvdabalken avseende dödsboförvaltning och dödsboanmälan samt kommunens uppgifter enligt begravningslagen.
  • Samordna det förebyggande arbetet riktat till barn och unga, öppna fritidsgårdar samt kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16-19 år som varken studerar eller arbetar.
  • För kommunens arbetsmarknadsåtgärder.
  • För att samordna det förebyggande arbetet gällande våld i nära relationer (VINR) som inkluderar hedersrelaterat hot, våld och förtryck
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik